Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Căn cứ Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011- 2012;
Căn cứ Hướng dẫn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2011-2012;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của ngành GD&ĐT Hà Nội;
Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các đơn vị GD&ĐT thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT năm học 2011-2012 như sau:

Thực hiện công văn số 1491/UBND - TNMT ngày 04 tháng 02 năm 2011của Uỷ Ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo thực hiện chương trình hành động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2011 trong tất cả các cơ quan, công nông, lâm trường, xí nghiệp, các đơn vị trường học và trong từng hộ dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội . Sở Giáo dục và Đào tạo phát động hưởng ứng thực hiện Giờ Trái đất trong tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 512/KHLT ngày 12/10/2010 về việc phối hợp công tác giữa Ban Gián đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nộinăm học 2010-2011; Căn cứ Công văn số 779/ĐL-LT ngày 20/1/2011 của liên tịch Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn Điều lệ giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2010-2011; Ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Giải cầu lông giành cho CBGV-NV trong toàn ngành năm học 2010-2011. 

Công văn chỉ đạo của Phòng GD_ĐT Quận Hoàn Kiếm về kế hoạch giảng dạy Tài liệu Nếp sống Văn minh - Thanh lịch cấp THCS

THỜI GIAN NGHỈ TẾT: - Cán bộ, giáo viên, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Bổ túc văn hoá và Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, Trung tâm GDTX được nghỉ từ ngày 28/01/2011 (Thứ Sáu) đến hết ngày 07/02/2011 (Thứ Hai) (Tức là từ 25 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêngnăm Tân Mão - Thời gian nghỉ 11 ngày).

Theo công văn số: 4039 /SGDĐT-GDTrH V/v:Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá THCS cấp Thành phố Năm học 2010 - 2011 của Sở Giáo dục - Đào tạo . Nhà trường thông báo Kế hoạch thi học sinh giỏi Thành phố Hà Nội như sau:

Năm học 2011-2012, trường THCS Ngô Sĩ Liên tiếp tục triển khai dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường phổ thông  theo "Đề án dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường phổ thông cấp trung học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.