Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn Hà Nội 2013, Kế hoạch số 3617/KH-SGD&ĐT ngày 15/3/2013 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội về tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý ngành GD&ĐT năm 2013, Kế hoạch số 8829/KH-SGD&ĐT ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy khối phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01 /2013 của UBND quận về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2013 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, năm học 2013-2014 như sau: 

 

          Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập  công văn số 8837 /BCĐTP-XHHT ngày 10/9/2013 gửi UBND quận, huyện, thị xã  về việc chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo công văn số 8851/ SGD&ĐT-GDTX  ngày 11  tháng 9  năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời;

 

          Để các trường học trên địa bàn quận tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 đạt kết quả cao nhất, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

Năm học 2011-2012, trường THCS Ngô Sĩ Liên tiếp tục triển khai dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường phổ thông  theo "Đề án dạy thí điểm tiếng Nhật trong trường phổ thông cấp trung học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Căn cứ hướng dẫn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/7/2011 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012;

Căn cứ văn bản số 7972 ngày 01/9/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012,

Căn cứ chỉ thị số 3398 /CT-BG&ĐT ngày 12/8/2011về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của Bộ GD&ĐT; căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung công tác thư viện trường học (TVTH) năm học 2011-2012 như sau:

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012;
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011- 2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học (NCKH), Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2011 - 2012 như sau:

Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ năm học 2010-2011, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2010-2011, cụ thể như sau: (Xin tải biểu mẫu tại hôp thư điện tử của đơn vị)