Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

 Thực hiện Kế hoạch số 02/ KH-UBND ngày 05/01/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm; Kế hoạch số 4044 /KH-SGD&ĐT, ngày 02/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị ” năm 2015;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và thực tiễn của các nhà trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2015 như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn Hà Nội 2013, Kế hoạch số 3617/KH-SGD&ĐT ngày 15/3/2013 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội về tuyên truyền giáo dục phòng chống tệ nạn ma tuý ngành GD&ĐT năm 2013, Kế hoạch số 8829/KH-SGD&ĐT ngày 10/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy khối phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014, Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 18/01 /2013 của UBND quận về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS năm 2013 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, năm học 2013-2014 như sau: 

 

          Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia xây dựng xã hội học tập  công văn số 8837 /BCĐTP-XHHT ngày 10/9/2013 gửi UBND quận, huyện, thị xã  về việc chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo công văn số 8851/ SGD&ĐT-GDTX  ngày 11  tháng 9  năm 2013 về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời;

 

          Để các trường học trên địa bàn quận tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 đạt kết quả cao nhất, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 512/KHLT ngày 12/10/2010 về việc phối hợp công tác giữa Ban Gián đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nộinăm học 2010-2011; Căn cứ Công văn số 779/ĐL-LT ngày 20/1/2011 của liên tịch Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn Điều lệ giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2010-2011; Ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Giải cầu lông giành cho CBGV-NV trong toàn ngành năm học 2010-2011. 

Công văn chỉ đạo của Phòng GD_ĐT Quận Hoàn Kiếm về kế hoạch giảng dạy Tài liệu Nếp sống Văn minh - Thanh lịch cấp THCS