Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

 Thực hiện Kế hoạch số 02/ KH-UBND ngày 05/01/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm; Kế hoạch số 4044 /KH-SGD&ĐT, ngày 02/3/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 02/01/2014 của UBND Thành phố về “Năm trật tự và văn minh đô thị ” năm 2015;

          Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và thực tiễn của các nhà trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị đảm bảo trật tự an toàn giao thông” năm 2015 như sau:

Sở GD & ĐT Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2014- 2015 cấp trường, cấp quận (huyện, thị xã), cấp thành phố và toàn quốc