Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Căn cứ Văn bản số 274/KH-PGDĐT ngày 29/10/2014 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm,

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-PGDĐT ngày 20/03/2015 về Kế hoạch tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ môn học yêu thích cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm,

Trường THCS Ngô Sĩ Liên lập Kế hoạch tham gia giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích lần thứ nhất dành cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

Căn cứ vào thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp Thành phố như sau:

Ngày 22 tháng 9; năm 2014 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-BTP về Kế hoạch tổ chức;cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Mục đích tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi là cuộc thi) nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.


Sở GD & ĐT Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2014- 2015 cấp trường, cấp quận (huyện, thị xã), cấp thành phố và toàn quốc