Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Tình trạng
161 5813 Trọng tâm kiến thức tiếng anh 9 Nguyễn Thị Thùy Trang GD Còn sách Mượn sách
162 5880 Học và ôn luyện Ngữ Văn NC 8: Tập 2 Đoàn Thị Kim Nhung Hà Nội Còn sách Mượn sách
163 5879 Học và ôn luyện Ngữ Văn NC 8: Tập 2 Đoàn Thị Kim Nhung Hà Nội Còn sách Mượn sách
164 5878 Học và ôn luyện Ngữ Văn NC 8: Tập 1 Đoàn Thị Kim Nhung Hà Nội Còn sách Mượn sách
165 5812 Bài tập ôn luyện tiếng anh 9 Nguyễn Thị Kim Oanh GD Còn sách Mượn sách
166 5877 Học và ôn luyện Ngữ Văn NC 8: Tập 1 Đoàn Thị Kim Nhung Hà Nội Còn sách Mượn sách
167 TK5876 Rèn kĩ năng làm Văn và ...lớp 8: Tập 1 Đoàn Thị Kim Nhung DHQG Còn sách Mượn sách
168 5811 Bài tập ôn luyện tiếng anh 9 Nguyễn Thị Kim Oanh GD Còn sách Mượn sách
169 5810 Bài tập ôn luyện tiếng anh 9 Nguyễn Thị Kim Oanh GD Còn sách Mượn sách
170 5850 Kiến thức cơ bản Toán 7 Đặng Phương Trang DHQG Còn sách Mượn sách
171 5809 Trọng tâm kiến thức tiếng anh: Tiếng anh 8 Ngô Văn Minh ĐHSP Còn sách Mượn sách
172 5808 Trọng tâm kiến thức tiếng anh: Tiếng anh 8 Ngô Văn Minh ĐHSP Còn sách Mượn sách
173 5849 Phương pháp giải các dạng Toán 7 Ngô Văn Minh GD Còn sách Mượn sách
174 5848 Phương pháp giải các dạng Toán 7 Ngô Văn Minh GD Còn sách Mượn sách
175 5847 Trọng tâm kiến thức và ...Tiếng Anh 6 Ngô Văn Minh Hà Nội Còn sách Mượn sách
176 5807 Chuyên đề tiếng anh 8: Ngữ pháp Lê Đại Khoa GD Còn sách Mượn sách
177 5846 Trọng tâm kiến thức và ...Tiếng Anh 6 Ngô Văn Minh Hà Nội Còn sách Mượn sách
178 5806 Những bài văn mẫu 9 Trần Văn Sáu ĐHQG Còn sách Mượn sách
179 5845 Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 Huỳnh Thị Ái Nguyên GD Còn sách Mượn sách
180 5844 Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 Huỳnh Thị Ái Nguyên GD Còn sách Mượn sách
181 5803 Những bài văn mẫu 6 Trần Văn Sáu ĐHQG Còn sách Mượn sách
182 5843 670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Huỳnh Thị Ái Nguyên DHSP Còn sách Mượn sách
183 5804 Những bài văn mẫu 8 Trần Văn Sáu ĐHQG Còn sách Mượn sách
184 5842 670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Huỳnh Thị Ái Nguyên DHSP Còn sách Mượn sách
185 5805 Những bài văn mẫu 9 Trần Văn Sáu ĐHQG Còn sách Mượn sách
186 5841 Luyện tập,...Ngữ Văn 6: Tập 2 Đỗ Ngọc Thống GD Còn sách Mượn sách
187 5840 Luyện tập,...Ngữ Văn 6: Tập 2 Đỗ Ngọc Thống GD Còn sách Mượn sách
188 5802 Trả lời câu hỏi và ngữ văn 9 Phạm Xuân Lan Hà Nội Còn sách Mượn sách
189 5839 Đề kiểm tra Vật Lý 6 Mai Trọng Ý DHSP Còn sách Mượn sách
190 TK5801 Trả lời câu hỏi và ngữ văn 9 Phạm Xuân Lan Hà Nội Còn sách Mượn sách
191 5838 Rèn kĩ năng làm Văn và bài văn mẫu 6: T2 Lê Đình Trung DHQG Còn sách Mượn sách
192 5837 Rèn kĩ năng làm Văn và bài văn mẫu 6: T1 Lê Đình Trung DHQG Còn sách Mượn sách
193 5836 Trọng tâm kiến thức và BT Sinh Học 6 Lê Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
194 5875 Rèn kĩ năng làm Văn và ...lớp 87: Tập 1 Đoàn Thị Kim Nhung DHQG Còn sách Mượn sách
195 5874 Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 Nguyễn Xuân Trường GD Còn sách Mượn sách
196 5873 Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 Nguyễn Xuân Trường GD Còn sách Mượn sách
197 5872 500 Bài tập Vật Lí 8 Nguyễn Thanh Hải DHSP Còn sách Mượn sách
198 5871 500 Bài tập Vật Lí 8 Nguyễn Thanh Hải DHSP Còn sách Mượn sách
199 5870 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Nguyễn Thanh Hải DHSP Còn sách Mượn sách
200 5869 Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lý 8 Nguyễn Thanh Hải DHSP Còn sách Mượn sách