Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Tình trạng
121 5758 Phương pháp giải bài tập hóa học 8 Huỳnh Văn Út ĐHQG Còn sách Mượn sách
122 5899 Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 9 Nguyễn Thùy An Vân DHSP Còn sách Mượn sách
123 5898 Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9 Ngô Văn Cảnh DHSP Còn sách Mượn sách
124 5897 Ngữ pháp và bài tập nâng cao Tiếng Anh 9 Ngô Văn Cảnh DHSP Còn sách Mượn sách
125 5757 Kiểm tra đánh giá hóa học 8 Vũ Anh Tuấn GD Còn sách Mượn sách
126 5896 Toán bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ Văn 9 Ngô Văn Cảnh DHQG Còn sách Mượn sách
127 5756 Bài tập thực hành hóa học 8 Lê Hoàng Dũng GD Còn sách Mượn sách
128 5755 Bài tập thực hành hóa học 8 Lê Hoàng Dũng GD Còn sách Mượn sách
129 5754 Bài tập thực hành hóa học 8 Lê Hoàng Dũng GD Còn sách Mượn sách
130 5895 Các dạng Toán và phương pháp...hoá học 9 Lê Thanh Xuân GD Còn sách Mượn sách
131 5753 Kĩ năng làm đề thi và KT vật lý 9 Nguyễn Thị Hoài Thu ĐHSP Còn sách Mượn sách
132 5894 Các dạng Toán và phương pháp...hoá học 9 Lê Thanh Xuân GD Còn sách Mượn sách
133 5752 Trọng tâm kiến thức và bài tập vật lý 9 Nguyễn Thị Hoài Thu GD Còn sách Mượn sách
134 5893 Giải bài tập Vật Lý 9 Vũ Thế Hựu DHQG Còn sách Mượn sách
135 TK5751 Trọng tâm kiến thức và bài tập vật lý 9 Nguyễn Thị Hoài Thu GD Còn sách Mượn sách
136 5892 Toán 9 cơ bản và nâng cao: T2 Vũ Thế Hựu GD Còn sách Mượn sách
137 5891 Toán 9 cơ bản và nâng cao: T2 Vũ Thế Hựu GD Còn sách Mượn sách
138 5825 Để học tốt Địa lý 9 Lê Thi GD Còn sách Mượn sách
139 5824 Để học tốt Địa lý 9 Lê Thi GD Còn sách Mượn sách
140 5890 Bảng số với 4 chữ số thập phân Bra-di-xo GD Còn sách Mượn sách
141 5889 Bảng số với 4 chữ số thập phân Bra-di-xo GD Còn sách Mượn sách
142 5823 Trọng tâm kiến thức: Địa lý 9 Lê Thi GD Còn sách Mượn sách
143 5888 Tóm tắt kiến thức Toán THCS...sơ đồ Nguyễn Ngọc Đạm GD Còn sách Mượn sách
144 5822 Trọng tâm kiến thức: Địa lý 8 Lê Thi GD Còn sách Mượn sách
145 5821 Trọng tâm kiến thức: Địa lý 8 Lê Thi GD Còn sách Mượn sách
146 5887 Học tốt Tiếng Anh 8 Nguyễn Xuân Hải DHQG Còn sách Mượn sách
147 5820 Đề thi kiểm tra: Lịch sử 8 Trần Đình Ba GD Còn sách Mượn sách
148 5819 Đề thi kiểm tra: Lịch sử 8 Trần Đình Ba GD Còn sách Mượn sách
149 5886 Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 Cẩm Hoàn DHSP Còn sách Mượn sách
150 5885 670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Huỳnh Thị Ái Nguyên DHSP Còn sách Mượn sách
151 5818 Chơi ô chữ môn lịch sử 7: Tập 1 Trần Đình Ba Trẻ Còn sách Mượn sách
152 5884 670 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Huỳnh Thị Ái Nguyên DHSP Còn sách Mượn sách
153 5817 Chơi ô chữ môn lịch sử 7: Tập 1 Trần Đình Ba Trẻ Còn sách Mượn sách
154 5816 Chơi ô chữ môn lịch sử 7: Tập 1 Trần Đình Ba Trẻ Còn sách Mượn sách
155 5883 Bình giảng 29 tác phẩm VH Ngữ Văn 8 Nguyễn Quang Ninh DHQG Còn sách Mượn sách
156 5883 Rèn kĩ năng làm Văn và ...lớp 8: Tập 2 Đoàn Thị Kim Nhung DHQG Còn sách Mượn sách
157 5815 Trọng tâm kiến thức tiếng anh 9 Nguyễn Thị Thùy Trang GD Còn sách Mượn sách
158 5882 Rèn kĩ năng làm Văn và ...lớp 8: Tập 2 Đoàn Thị Kim Nhung DHQG Còn sách Mượn sách
159 5814 Trọng tâm kiến thức tiếng anh 9 Nguyễn Thị Thùy Trang GD Còn sách Mượn sách
160 5881 Rèn kĩ năng làm Văn và ...lớp 8: Tập 2 Đoàn Thị Kim Nhung DHQG Còn sách Mượn sách