Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Tình trạng
81 5769 Học và ôn luyện ngữ văn nâng cao 7 tập 1 Cao Bích Xuân GD Còn sách Mượn sách
82 5920 Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
83 5919 Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
84 5768 Kiểm tra đánh giá ngữ văn T1 Cao Bích Xuân GD Còn sách Mượn sách
85 5934 Tiếng Mỹ trong cuộc sống Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
86 5767 Kiểm tra đánh giá ngữ văn T1 Cao Bích Xuân GD Còn sách Mượn sách
87 5918 950 câu trắc nghiệm Tiếng Anh; B, C Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
88 5917 950 câu trắc nghiệm Tiếng Anh; B, C Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
89 5766 Các dạng bài tập làm văn 6 Cao Bích Xuân GD Còn sách Mượn sách
90 5916 20 bài tét tổng hợp trình độ B, C Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
91 5915 20 bài tét tổng hợp trình độ B, C Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
92 5932 Khám phá Tiếng Anh cho học sinh: Thành ngữ Lê Giang Thanh niên Còn sách Mượn sách
93 5914 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh: DT, ĐT Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
94 5913 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh: DT, ĐT Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
95 5931 Khám phá Tiếng Anh cho học sinh: Thành ngữ Lê Giang Thanh niên Còn sách Mượn sách
96 5912 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh: câu Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
97 5911 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh: câu Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
98 5930 Học Tiếng Mỹ cấp tốc trong cuộc sống Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
99 5765 Trong tâm kiến thức sinh học 9 Lê Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
100 5910 Học từ vựng Tiếng Anh theo từng chủ điểm Lê Dung VHTT Còn sách Mượn sách
101 5929 Học Tiếng Mỹ cấp tốc trong cuộc sống Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
102 5909 Học từ vựng Tiếng Anh theo từng chủ điểm Lê Dung VHTT Còn sách Mượn sách
103 5764 Trong tâm kiến thức sinh học 9 Lê Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
104 5763 Kiểm tra đánh giá sinh học 8 Dương Quang Ngọc GD Còn sách Mượn sách
105 5908 Ngữ pháp Tiếng Anh Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
106 5928 Các bài luận Tiếng Anh thông dụng Trịnh Thị Phượng TĐBK Còn sách Mượn sách
107 5907 Ngữ pháp Tiếng Anh Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
108 5927 Các bài luận Tiếng Anh thông dụng Trịnh Thị Phượng TĐBK Còn sách Mượn sách
109 5906 Học Tiếng Mĩ cấp tốc trong đời sống xã hội Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
110 5905 Học Tiếng Mĩ cấp tốc trong đời sống xã hội Ngọc Hà Hồng Đức Còn sách Mượn sách
111 TK5926 1000 mẫu câu đàm thoại Tiếng Anh kiểu Mỹ Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
112 5904 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
113 5903 Học Tiếng Anh qua các mẩu chuyện cười Lê Dung VHTT Còn sách Mượn sách
114 5762 Tổng hợp kiến thức Sinh học THCS 8 Nguyễn Thế Giang ĐHSP Còn sách Mượn sách
115 5902 Học Tiếng Anh qua các mẩu chuyện cười Lê Dung VHTT Còn sách Mượn sách
116 5901 Sổ tay kiến thức Tiếng Anh THCS Nguyễn Thùy An Vân DHSP Còn sách Mượn sách
117 5761 Giải toán và trắc nghiệm hóa học 9 Đặng Công Hiệp GD Còn sách Mượn sách
118 5760 Giải toán và trắc nghiệm hóa học 9 Đặng Công Hiệp GD Còn sách Mượn sách
119 5759 Phương pháp giải bài tập hóa học 9 Huỳnh Văn Út ĐHQG Còn sách Mượn sách
120 5900 Bài tập bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh 9 Nguyễn Thùy An Vân DHSP Còn sách Mượn sách