Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Tình trạng
41 5966 Lưu trữ và trang trí bài học trên máy vi tính Ngọc Lê Thời đại Còn sách Mượn sách
42 5965 Lưu trữ và trang trí bài học trên máy vi tính Ngọc Lê Thời đại Còn sách Mượn sách
43 5964 Tự học Adobe illustrator CS2 (9.0) Ngọc Lê VHTT Còn sách Mượn sách
44 5963 Tự học Adobe illustrator CS2 (9.0) Ngọc Lê VHTT Còn sách Mượn sách
45 5962 Front Page 2003 học biết ngay Hải Dương VHTT Còn sách Mượn sách
46 5961 Front Page 2003 học biết ngay Hải Dương VHTT Còn sách Mượn sách
47 5949 Window XP học biết ngay Công Bình H.Đức Còn sách Mượn sách
48 5959 Tự học Front Page 2003 trong 10 tiếng Hoàng Anh Quang VHTT Còn sách Mượn sách
49 5948 Tự học Java Script trong 10 tiếng Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
50 5958 6000 địa chỉ website Internet Trương Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
51 5946 Làm việc với máy tính Công Bình H.Đức Còn sách Mượn sách
52 5956 Cẩm nang Internet Công Bình VHTT Còn sách Mượn sách
53 5955 Cẩm nang Internet Công Bình VHTT Còn sách Mượn sách
54 5945 Làm việc với máy tính Công Bình H.Đức Còn sách Mượn sách
55 5954 100 thủ thuật Excel 2010 Thành Đông Thời đại Còn sách Mượn sách
56 5944 Thiết kế đồ hoạ thành thạo với Corel Draw Ninh Đức Tùng VHTT Còn sách Mượn sách
57 5943 Thiết kế đồ hoạ thành thạo với Corel Draw Ninh Đức Tùng VHTT Còn sách Mượn sách
58 5953 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point để... Thành Đông Thời đại Còn sách Mượn sách
59 5942 Tin học cơ bản 2009 Trương Quốc Anh VHTT Còn sách Mượn sách
60 5941 Tin học cơ bản 2009 Trương Quốc Anh VHTT Còn sách Mượn sách
61 5952 Thực hành tin học văn phòng Phạm Ngọc Châu Hồng Đức Còn sách Mượn sách
62 5940 Tự học sử dụng các phím tắt trên máy vi tính Công Bình VHTT Còn sách Mượn sách
63 5939 Tự học sử dụng các phím tắt trên máy vi tính Công Bình VHTT Còn sách Mượn sách
64 5951 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Exel để... Thành Đông Thời đại Còn sách Mượn sách
65 5775 162 đề chọn lọc ngữ văn 8 Trần Đình Trung ĐHSP Còn sách Mượn sách
66 5938 Tự học Microsoft Powerpoint 2010 Công Tuân Thời đại Còn sách Mượn sách
67 5774 Ôn tập ngữ văn 8 Trần Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
68 5937 Tự học Microsoft Powerpoint 2010 Công Tuân Thời đại Còn sách Mượn sách
69 5925 1000 mẫu câu đàm thoại Tiếng Anh kiểu Mĩ Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách
70 5773 Hệ thống câu hỏi ngữ văn 8 Trần Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
71 5772 Hệ thống câu hỏi ngữ văn 8 Trần Đình Trung GD Còn sách Mượn sách
72 5924 Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thanh Huyền TDBK Còn sách Mượn sách
73 5936 Email, chat trên Internet cho mọi người Trương Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
74 5923 Bài tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thanh Huyền TDBK Còn sách Mượn sách
75 5935 Email, chat trên Internet cho mọi người Trương Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
76 5771 Tự học ngữ văn 7 Tập 2 Trần Thị Thìn Tổng hợp Còn sách Mượn sách
77 5922 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
78 5921 Học cấp tốc ngữ pháp Tiếng Anh Ngọc Hà VHTT Còn sách Mượn sách
79 5770 Học và ôn luyện ngữ văn nâng cao 7 tập 1 Cao Bích Xuân GD Còn sách Mượn sách
80 5933 Tiếng Mỹ trong cuộc sống Thanh Huyền Hồng Đức Còn sách Mượn sách