Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn
STT Mã sách Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Tình trạng
1 5950 Window XP học biết ngay Công Bình H.Đức Còn sách Mượn sách
2 5960 Tự học Front Page 2003 trong 10 tiếng Hoàng Anh Quang VHTT Còn sách Mượn sách
3 5947 Tự học Java Script trong 10 tiếng Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
4 5988 Ca dao Việt Nam Hoàng Linh VHTT Còn sách Mượn sách
5 5983 Những ngày thơ ấu Nguyên Hồng VHTT Còn sách Mượn sách
6 5989 Ca dao Việt Nam Hoàng Linh VHTT Còn sách Mượn sách
7 5990 Hồ Xuân Hương thơ và đời Hoàng Linh Văn học Còn sách Mượn sách
8 5991 Hồ Xuân Hương thơ và đời Hoàng Linh Văn học Còn sách Mượn sách
9 5992 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Văn học Còn sách Mượn sách
10 5957 6000 địa chỉ website Internet Trương Công Tuân VHTT Còn sách Mượn sách
11 5993 Thi nhân Việt Nam Hoài Thanh Văn học Còn sách Mượn sách
12 5994 Nụ cười nước Anh LA.Hill TĐBK Còn sách Mượn sách
13 5995 Nụ cười nước Anh LA.Hill TĐBK Còn sách Mượn sách
14 5996 Tôt-tô-chan cô bé bên cửa sổ Ku-rô-y-a-na-gi Văn học Còn sách Mượn sách
15 5997 Tôt-tô-chan cô bé bên cửa sổ Ku-rô-y-a-na-gi Văn học Còn sách Mượn sách
16 5998 Papillon-người tù khổ sai Henri Chariere Văn học Còn sách Mượn sách
17 5999 Papillon-người tù khổ sai Henri Chariere Văn học Còn sách Mượn sách
18 6000 Những người săn vàng Giêm Ô-li vơ Cốc-út Còn sách Mượn sách
19 5987 Bông sen vàng Sơn Tùng VHTT Còn sách Mượn sách
20 5986 Bông sen vàng Sơn Tùng VHTT Còn sách Mượn sách
21 5985 Truyện ngắn hay 2006 Nguyên Hồng HP Còn sách Mượn sách
22 5984 Truyện ngắn hay 2006 Nguyên Hồng HP Còn sách Mượn sách
23 5982 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng VHTT Còn sách Mượn sách
24 5981 Làm đĩ Vũ Trọng Phụng VHTT Còn sách Mượn sách
25 5980 Thời xa vắng Lê Lựu Văn học Còn sách Mượn sách
26 5970 Tắt đèn Ngô Tất Tố VHTT Còn sách Mượn sách
27 5979 Thời xa vắng Lê Lựu Văn học Còn sách Mượn sách
28 5975 Chí Phèo Nam Cao VHTT Còn sách Mượn sách
29 5974 Tuổi thơ dữ dội Phùng Quán VH Còn sách Mượn sách
30 5973 Tuổi thơ dữ dội Nam Cao VH Còn sách Mượn sách
31 5972 Sống mòn Nam Cao VHTT Còn sách Mượn sách
32 5971 Sống mòn Nam Cao VHTT Còn sách Mượn sách
33 5978 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Văn học Còn sách Mượn sách
34 5977 Đất rừng Phương Nam Đoàn Giỏi Văn học Còn sách Mượn sách
35 5970 Tắt đèn Ngô Tất Tố VHTT Còn sách Mượn sách
36 5969 Tắt đèn Ngô Tất Tố VHTT Còn sách Mượn sách
37 5976 Chí Phèo Nam Cao VHTT Còn sách Mượn sách
38 5968 Truyện ngắn Thạch Lam VHTT Còn sách Mượn sách
39 5967 Truyện ngắn Thạch Lam VHTT Còn sách Mượn sách
40 5966 Lưu trữ và trang trí bài học trên máy vi tính Ngọc Lê Thời đại Còn sách Mượn sách