Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

 

  •  Tổ trưởng:Nguyễn Bích Thủy
  •  Tổ phó: Nguyễn Lê Thư
 

Họ và tên

Hệ đào tạo

Danh hiệu thi đua

1

Phạm Tường An

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

2

Nguyễn Thị Phương Dung

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

3

Nghiêm Thị Hằng

ĐHSP - Cao học

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

4

Đào Đức Hải

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

5

Nguyễn Tuấn Hải

ĐHSP - Cao học

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

6

Phạm Hùng

ĐHSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

7

Vũ Xuân Hiếu

CĐSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

8

Phạm Thị Kim Huệ

CĐSP - ĐHSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận  

9

Trần Phương Anh

ĐHSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

10

Lê Đắc Lộc

ĐHSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

11

Lê Hồng Việt

CĐSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

12

Nguyễn Thuý Liễu

CĐSP - ĐHSP

Giáo viên giỏi cấp trường 

13

Lê Bích Linh

ĐHSP

 Giáo viên dạy giỏi cấp Trường

14

Bùi Hồng Ngọc

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

15

Nguyễn Lê Thư

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 

16

Nguyễn Cẩm Thanh

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

17

Nguyễn Bích Thuỷ

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi Cấp Quận

18

Trần  Ngọc Toàn

ĐHSP

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

19

Nguyễn Huyền Trang

CĐSP - ĐHKH tự nhiên

Giáo viên dạy giỏi cấp Quận

20

Phạm Hoài Thu

CĐSP - ĐHSP

Giáo viên mới  

21

Nguyễn Hải Yến

ĐHSP

Giáo viên mới

22

Phạm Lê Hòa

ĐHSP

Giáo viên mới

23

Nguyễn Thanh Xuân

ĐHSP

Giáo viên mới

24

Lê Thị Lợi

ĐHSP

Giáo viên mới

25

Phạm Văn Hiếu

CĐSP

Giáo viên mới

26

NgôThanh Nguyệt

CĐSP

Giáo viên mới

27

Ngô Thanh Thủy

CĐSP

Giáo viên mới

28

Cai Việt Long

Thạc sĩ

Giáo viên mới

29

Phạm Huyền

ĐHSP

Giáo viên mới

30

Lê Thị Hà

CĐSP

Giáo viên mới