Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HOÀN KIẾM

   THÔNG BÁO

LỊCH DẠY BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHO  HỌC SINH

CÁC  CÂU LẠC BỘ  VĂN HÓA KHỐI 9  NĂM HỌC 2014-2015

 

TT

Môn học

Học tại trường

THCS

 

Thời gian học

Mức tiền  học cho  mỗi buổi

Số buổi

học

cả đợt

Tổng số HS

Số học sinh các trường tham dự

( Thống kê theo thực tế sau khi học 2 buổi)

TV

NSL

ND

HK

LL

TQ

CD

1.                  

Toán

Trưng Vương

17h 30-20h 00 - Thứ  Năm

17h 30-20h 00 - Thứ  Sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  

Vật Lý

Thanh Quan

17h 30-20h 00 – Thứ  Tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                  

Tin học

Thanh Quan

17h 30-19h 30 – Thứ  Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                  

Hóa học

Trưng Vương

17h 30-19h 15 – Thứ  Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                  

Sinh học

 Ngô Sĩ Liên

17h 30-19h 15 – Thứ  Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                  

Ngữ Văn

Ngô Sỹ Liên

17h 30-19h 00 – Thứ  Ba, Tư, Bẩy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.                  

Lịch Sử

Trưng Vương

17h 30-19h 00 – Thứ  Ba, Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.                  

Địa Lý

Trưng Vương

17h 30-19h 30 – Thứ  Ba, Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                  

GDCD

Trưng Vương

17h 30-19h 00 – Thứ  Hai, Bẩy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.              

Tiếng Anh

Ngô Sĩ Liên

17h 30-19h 30 – Thứ  Tư,  Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.              

Tiếng Pháp

Ngô Sĩ Liên

17h 30-19h 30 – Thứ  Tư, Sáu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phòng GD&ĐT Hoàn Kiếm đề nghị các trường  thông báo, pho tô lịch trên cho GVCN, học sinh biết và thực hiện .

- Lịch học: Bắt đầu từ 06/10/2014 đến 31/12/2014;  riêng môn Giáo dục Công dân học từ 04/10/2014( theo lịch đã báo ).  

                                                                                                                           

             Hoàn Kiếm, ngày  01 tháng 10 năm 2014

                                                                                                                                      Phó Trưởng phòng

(Đã ký )

 

 

      Ngô Trí Nam