Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3868/SGDĐT-GDTrH

V/v: Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp Thành phố

Năm học 2014– 2015.

             Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

                              

      

Kính gửi:       - Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thị xã

- Ông (Bà) Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdams, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

 

Căn cứ vào thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá lớp 9 THCS cấp Thành phố như sau:

I. NGÀY THI - MÔN THI - ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ  THI - ĐỊA  ĐIỂM THI

1. Ngày thi:  09 tháng 4 năm 2015

2. Môn thi:    Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp và Giáo dục công dân.

3. Thời gian làm bài:          150 phút

4. Đối tượng dự thi:

-  Những học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 8 có đủ các điều kiện sau đây:

+ Xếp loại học kỳ I năm học 2014 -  2015:  Hạnh kiểm và học lực đạt loại Khá trở lên;

+ Đã tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Quận, Huyện, Thị xã và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

5. Số lượng thí sinh dự thi:

-   Đội tuyển mỗi bộ môn của Quận, Huyện, Thị xã gồm 10 thí sinh, môn Tin học có 05 thí sinh; Các đội của quận Hai Bà Trưng có thêm thí sinh của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.

-  Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam được tuyển chọn và thành lập 08 đội tuyển của trường ở các bộ môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh, mỗi đội tuyển gồm 10 thí sinh, môn Địa lí và Tin học mỗi đội tuyển gồm 05 thí sinh.

- Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được chọn 05 thí sinh tham gia thi ở các môn (theo đăng ký của trường).

6. Địa điểm thi:

- Thí sinh ở quận huyện nào thi tại quận, huyện đó.

- Thí sinh các đội tuyển của trường Hà Nội-Amsterdam thi tại Hội đồng thi quận Cầu Giấy.

- Thí sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu ghép vào các đội tuyển của quận Hai Bà Trưng.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG THI

-       

Chương trình thi: Chương trình toàn cấp học, riêng lớp 9 tính đến hết tháng 3/2015 theo phân phối chương trình.

-       

Các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp có phần nghe hiểu.

-   Môn Giáo dục Công dân: Lớp 8 (chương trình học kỳ II), lớp 9 (chương trình tính đến hết tháng 3/2015).

 

III. TỔ CHỨC THI 

1.  

Coi thi

a. Thành phần Hội đồng coi thi:

+ Chủ tịch Hội đồng: Là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã sở tại.

+ Hai Phó chủ tịch: Một là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện khác, một là hiệu trưởng trường sở tại.

+ Hai Thư ký: Là cán bộ của Phòng Giáo dục và Đào tạo (một của đơn vị sở tại, một của đơn vị khác).

+ Giám thị: Mỗi phòng thi có 3 giám thị (trong đó 2 giám thị trong phòng thi thuộc đơn vị khác).

b. Công tác chuẩn bị thi

-   Phòng thi:

+ Bảo đảm đầy đủ các quy định theo quy chế hiện hành về cơ sở vật chất, cần chú ý bố trí đủ số bàn, ghế trong phòng thi để mỗi thí sinh ngồi 1 bàn.

+ Sở cho phép các Hội đồng coi thi có thể bố trí ghép 2 môn vào một phòng thi, song vẫn thu bài riêng từng môn.

+  Phòng thi Tin học:

    * Mỗi thí sinh 01 máy vi tính đã cài đặt chương trình Pascal 7.0, Free Pascal, có ổ ghi đĩa CD.

    * Mỗi thí sinh 01 CD chưa sử dụng, để ghi bài làm (thống nhất dùng đĩa Maxcell còn nguyên trong bao nilon). 

    * Phòng thi có 01 máy tính dự  trữ.

    * 02 máy tính có ổ ghi CD, 02 máy in dành cho giám thị.

+ Mỗi phòng thi Ngoại ngữ chuẩn bị 01 máy cassete (đọc đĩa CD) và pin dự phòng.

-  Danh sách thí sinh

    Được kiểm tra kỹ để bảo đảm chính xác tuyệt đối:  01 bản gửi về Sở kèm theo file dữ liệu (theo mẫu); 01 bản để thí sinh kí và gửi theo bài thi (theo mẫu cũ đã làm trước đây theo từng môn). Nếu có sự thay đổi thí sinh, phải có công văn báo cáo lên Phòng GDTrH một ngày trước khi thi.

-   Giấy thi: Được sử dụng thống nhất một loại (kể cả giấy thi cho môn Tin học), nhận tại Phòng Giáo dục Trung học Sở vào ngày 03/4/2015.

2.  

Phân công coi thi:

TT

NƠI ĐI

NƠI ĐẾN

 

TT

NƠI ĐI

NƠI ĐẾN

01

Ba Đình

Ba Vì

16

Mê Linh

Gia Lâm

02

Hoàn Kiếm

Mỹ Đức

17

Ba Vì

Long Biên

03

Hai Bà Trưng

Thanh Oai

18

Sơn Tây

Mê Linh

04

Đống Đa

Phúc Thọ

19

Thạch Thất

Tây Hồ

05

Thanh Xuân

Hà Đông

20

Quốc Oai

Sóc Sơn

06

Cầu Giấy

Chương Mỹ

21

Phúc Thọ

 Hoàn Kiếm

07

Tây Hồ

 Phú Xuyên

22

Hoài Đức

 Hai Bà Trưng

 08

Hoàng Mai

Ứng Hòa

23

Đan Phượng

Hoàng Mai

 10

Bắc Từ Liêm

Thường Tín

24

Thanh Oai

 Thanh Xuân

 11

Nam Từ Liêm

Thạch Thất

26

Hà Đông

Đông Anh

 12

Thanh Trì

Sơn Tây

27

Ứng Hoà

Ba Đình

 13

Gia Lâm

Quốc Oai

28

Mỹ Đức

Cầu Giấy 

 14

Đông Anh

Đan Phượng

29

Thường Tín

Nam Từ Liêm

15

Sóc Sơn

Hoài Đức

30

Phú Xuyên

Bắc Từ Liêm

Lưu ý: Các phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động liên hệ với đơn vị được phân công đến làm nhiệm vụ coi thi để biết và điều động số lượng cán bộ, giáo viên của đơn vị mình đi làm nhiệm vụ.

* Thanh tra giám sát kỳ thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội điều động.

3. Chấm thi

-   Hội đồng chấm thi do Sở thành lập theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

-   Địa điểm chấm thi đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. LỊCH TIẾN HÀNH

Ngày 20/3/ 2015

Các Phòng Giáo dục quận, huyện nộp về Sở (Phòng GDTrH) qua đường công văn và qua mạng (đã ký xác nhận của Lãnh đạo):

-     

Báo cáo về số phòng thi, môn thi, địa điểm thi;

-     

Danh sách lãnh đạo và giám thị coi thi tại đơn vị mình;

-  Danh sách lãnh đạo và giám thị của đơn vị mình cử đến đơn vị bạn theo phân công trên sau khi đã thống nhất giữa hai đơn vị;

-     

Danh sách thí sinh (lập theo mẫu thành một danh sách chung theo thứ tự cho tất cả các môn, soạn trên Microsoft word).

Ngày  03/ 4/ 2015

Các phòng Giáo dục và Đào tạo nhận tại phòng GDTrH:

-     

Quyết định điều động làm nhiệm vụ coi thi.

-     

Giấy thi và thông báo nội dung có liên quan (nếu có) gửi các đơn vị.

Chiều 08/4/2015

Hội đồng thi cử giám thị kiểm tra máy tính và các thiết bị kèm theo, cho thí sinh thi môn Tin học làm quen với máy khoảng 5 phút, sau đó niêm phong máy và phòng máy.

Ngày 09/4/2015

-   Giao, nhận đề thi

+  6h00' ngày 09/4/2015 Chủ tịch Hội đồng coi thi các quận và huyện Thanh Trì nhận đề thi tại Hội đồng ra đề thi (Truờng THPT Chu Văn An - Số 10 phố Thuỵ Khuê).

+  Các đơn vị huyện, thị xã còn lại, Sở sẽ giao đề cho các Chủ tịch Hội đồng coi thi từ 6h00’đến 7h30' ngày 09/4/2015 tại Hội đồng coi thi.

-   Phát đề thi: 8h00

Chú ý :  +  Đối với môn Tin học, trước giờ làm bài, giám thị tổ chức bắt thăm chỗ ngồi (có lập biên bản để nộp về Sở), sau khi hết giờ làm bài trên máy, học sinh phải lưu bài vào đĩa CD, giám thị in bài làm của từng thí sinh ra giấy đồng thời ghi bài làm của 5 thí sinh vào một đĩa CD dự phòng. Trên nhãn đĩa có ghi tên đơn vị và số lượng bài thi.

  + Môn Ngoại ngữ: Trước khi vào phòng thi, giám thị 1 phải kiểm tra máy cassete, dùng đĩa ca nhạc để thử máy. Trong đĩa đề thi đã in sẵn nội dung nghe hiểu ba lần, giám thị chỉ cần bật máy 01 lần để thí sinh nghe cho đến hết đĩa.

-   Đóng gói và niêm phong:

+ Túi số 1 đựng bài thi và phiếu thu bài thi của mỗi môn thi (kể cả gói đĩa CD của môn tin học). Bên ngoài túi số 1 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 02 giám thị và chữ ký của lãnh đạo Hội đồng coi thi trực tiếp nhận bài thi.

+ Túi số 2 đựng bài thi chung của kỳ thi, chứa tất cả các túi số 1, được niêm phong trước toàn thể Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 2 có chữ ký vào mép giấy niêm phong của 01 giám thị, chữ ký của Thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi.

+ Túi số 3 đựng hồ sơ thi, gồm danh sách thí sinh dự thi đã có chữ ký của các thí sinh dự thi, các loại biên bản lập tại phòng thi và biên bản của Hội đồng coi thi. Bên ngoài túi số 3 có chữ ký của 01 đại diện giám thị, chữ ký của 01 thư ký và Chủ tịch Hội đồng coi thi.

-   Nộp bài thi: Nộp về Phòng GDTrH trước 16 h00’ ngày 09/4/2015.

V. KINH PHÍ CHO KỲ THI:

    Thực hiện theo các quy định hiện hành.

VI. PHƯƠNG THỨC XÉT GIẢI

Căn cứ vào kết quả và Qui chế thi của Bộ, Sở sẽ xếp giải và cấp Giấy chứng nhận cho học sinh.

               

                                                         KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Giám đốc;  (để báo cáo)

- Các Phòng GD&ĐT,                 

  trường HN-AMS,         (để thực hiện)                                         (đã ký)

  trường PTCS NĐC;                                                                       

- Các Phòng, Ban thuộc Sở; (để phối hợp)

- Lưu VT, GDTrH.                                                                                               

       

            Lê Ngọc Quang