Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

I/ GIÁO VIÊN :

- Phân phối chương trình

- Chuẩn kiến thức

- Giáo án

- Sổ điểm cá nhân

- Sổ dự giờ

- Sổ lưu đề kiểm tra (15 phút, 45 phút, học kỳ)

- Lịch báo giảng

- Sổ họp: Hội đồng, tổ, nhóm chuyên môn, công đoàn, bồi dưỡng chuyên môn

Đối với giáo viên chủ nhiệm: ngoài các sổ quy định trên thêm sổ chủ nhiệm

Đối với tổ trưởng: Sổ sinh hoạt tổ

Nhóm trưởng chuyên môn: Sổ sinh hoạt nhóm

Khối trưởng chủ nhiệm: sổ sinh hoạt khối chủ  nhiệm

II/ CÔNG ĐOÀN: Sổ sách công Đoàn ( Theo mảng công việc được phân công)

III/ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG: Biên bản họp HĐ

IV/ KẾ TOÁN - VĂN PHÒNG:

 + Vũ Thu Hương:

- Theo dõi phổ cập;                           - Sổ gọi tên ghi điểm

- Sổ ghi đầu bài;                                - Học bạ

- Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ;    - Sổ theo dõi sĩ số học sinh ( Ngày, hàng năm)

 + Bích Lan:

- Sổ quản lý công văn đi, đến

- Các loại sổ sách, hồ sơ bán trú

 + Trần Lệ Thuỷ:

- Sổ quản lý tài sản

- Sổ quản lý tài chính (Thu - Chi - Chi tiêu nội bộ)

- các loại sổ sách quy định của kế toán

 + Trần Thảo Nguyên: Các loại sổ sách quy định của thủ quỹ

V/ PHÒNG ĐDDH: Phạm Hoàng Hà, Nguyễn Thuý Nga

- Sổ quản lý tài sản về ĐDDH

- Đăng ký và sử dụng ĐDDH của các tổ, nhóm CM

IV/ Thư viện

- Sổ đăng ký cá biệt về: sách giáo khoa, sách tham khảo

- Sổ cho mượn sách

- Sổ đăng ký tổng quát

- Sổ kế hoạch hoạt động thư viện

V/ Bán Trú

- Sổ sách thu chi: Bích lan, Lệ Thủy

- Sổ nhập thực phẩm: Phạm hằng

- Sổ nhập, xuất kho: Chu phượng

- Sổ trực giám thị: Thu Hương

- Hồ sơ quản lý: Đ/c Phạm Hà