Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Hàng năm tổ  tham gia dạy chuyên đề của quận đạt kết quả tốt. Đặc biệt năm 2012-2013, tổ đã đạt  giải nhì giáo viên giỏi môn Anh văn cấp quận, 2 giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, 2 giải ba học sinh Olympic tiếng Anh, 4 giải khuyến khích học sinh Olympic tiếng Anh, 3 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích học sinh giỏi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố.

Tổ tham gia tích cực công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn và tự nguyện tham gia các khóa học nâng cao chất lượng giờ dạy, là một trong các tổ tích cực sử dụng thiết bị hiện đại trong các giờ dạy.Tiêu biểu là các cô Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Bích Ngọc, Trần Hương Giang, Đỗ Thị Hoài Hương, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Thanh Hương, Lưu Quỳnh Hoa và Nguyễn Thanh Thủy.

Hiệu phó:      cô Nguyễn Thị Mai Anh

Tổ trưởng:     cô Trần Bích Ngọc

Tổ phó:          cô Đỗ Hoài Hương

STT

Họ và tên

Danh hiệu thi đua

 1

Nguyễn Thị Mai Anh

 Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 1994-2001

 Giáo viên  giỏi cấp cơ sở năm 2001-2008

 2

Trần Hương Giang

  Giáo viên  giỏi cấp cơ sở 2005-2007

Giáo viên dạy giỏi thành phố năm 2011-2012

 3

Nguyễn Thanh Hương

 Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 1998-1999; 2002-2005; 2007-2008

 4

Phạm Thanh Hương

Giáo viên giỏi cấp Thành phố năm 1997-1999

Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 1999-2005;  2006-2008

 5

Đỗ Hoài Hương

 Giáo viên giỏi cấp cơ sở năm 1998-2000;  2004-2006;  2007-2008

Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố 2008

 6

Lưu Quỳnh Hoa

 Giáo viên  giỏi cấp cơ sở 2007

Giáo viên giỏi cấp quận năm 2012-2013

 7

Vũ Phương Liên

 

 8

Trần Bích Ngọc

 Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 1999; 2002-2003;

 Giáo viên giỏi cấp cơ sở 2001-2005;  2006-2008

 9

Lê Hương Giang

Giáo viên mới

 10

Trần Thị Thảo

 Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm 1999-2008;

 Giáo viên lao động giỏi cấp cơ sở năm 2001-2003; 2005-2007

 11

Nguyễn Minh Thu

 Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm 1998-2001;

 Giáo viên lao động giỏi cấp cơ sở năm 2001-2002

 12

Nguyễn Thanh Thuỷ

 Giáo viên lao động giỏi cấp cơ sở năm 2005-2007

13

Vũ Minh Phượng

 Giáo viên hợp đồng

14

Nguyễn Minh Phượng

 Giáo viên hợp đồng

15

Phạm Xuân Hương

 Giáo viên hợp đồng

16

Nguyễn Thu Hà

Giáo viên mới

17

Dương Hoàng Linh

Giáo viên mới

 Tổ tham gia tích cực công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn và tự nguyện tham gia các khóa học nâng cao chất lượng giờ dạy, là một trong các tổ tích cực sử dụng thiết bị hiện đại trong các giờ dạy.Tiêu biểu là các cô Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Minh, Trần Bích Ngọc, Trần Hương Giang, Nguyễn Minh Thảo, Phạm Thanh Hương.