Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 12/SGD&ĐT-GDTH

V/v:  Hướng dẫn tổ chức cuộc thi
giải Toán qua Internet

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
                           

Hà Nội, ngày
 05  tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã    
           

Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông ban hành theo Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Công văn số 5943/BGDĐT-GDTrH  ngày 20/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2014- 2015;  Sở GD & ĐT Hà Nội hướng dẫn việc tổ chức cuộc thi giải Toán qua Internet năm học 2014- 2015 cấp trường, cấp quận (huyện, thị xã), cấp thành phố và toàn quốc như sau:

1. Lựa chọn vòng thi và thời gian thi

a.  Vòng thi cấp trường

Thi vòng 10, từ 8h00 ngày 22/12/2014 đến 11h00 ngày 27/12/2014.

Trong trường hợp các trường chưa kịp tổ chức thi theo lịch trên thì lựa chọn thi vòng 13 (từ 8h00 ngày 02/02/2015 đến 17h00 ngày 05/02/2015) hoặc vòng 14 (từ 8h00 ngày 09/02/2015 đến 17h00 ngày 12/02/2015).

b.  Vòng thi cấp quận (huyện, thị xã)

- Để tổ chức vòng thi cấp huyện, tất cả các huyện lập danh sách học sinh dự thi và gửi về ban tổ chức (BTC) theo mẫu do BTC thông báo trên trang ViOlympic.vn.

- Ban tổ chức duyệt ID của học sinh dự thi, chỉ những học sinh được BTC duyệt ID mới thi được.

- Cấp huyện thi vòng 15, từ 7h30 đến 17h30 ngày thi 06/3/2015 (thứ 6).  

- Các ca thi được tổ chức cụ thể như sau:

STT, Ca thi

Khối thi

Ngày thi

1

1; 6

06/3/2015

2

2; 8; 9

06/3/2015

3

3; 7

06/3/2015

4

4; 5

06/3/2015

- Vòng thi cấp huyện dự phòng: vòng thi số 16 ngày 12/3/2015

c.  Vòng thi cấp Thành phố

Thi vòng 17, từ 7h30 đến 17h30 ngày 20/3/2015. Các ca thi như sau:

Ca thi

Khối lớp

Ngày thi

Ca 1

1; 6

20/3/2015

Ca 2

2; 8; 9

20/3/2015

Ca 3

3; 7

20/3/2015

Ca 4

4; 5

20/3/2015

- Vòng thi cấp Thành phố (dự phòng): vòng thi số 18, ngày 24/3/2015

Ban tổ chức cuộc thi cấp Thành phố có hướng dẫn cụ thể sau

2. Tạo mã thi vòng thi các cấp

a. Cấp trường

- Mã trường chỉ tạo được kể từ ngày 05/12/2014.

- Ban tổ chức cấp trường cử 01 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cho trường mình (xem hướng dẫn tạo mã trên trang Violympic.vn).

- Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau, tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất, thiết bị của mỗi trường. Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ số mã và phải ghi rõ mã số thi cho đợt thi nào.

- Mỗi đợt thi ban tổ chức nên tạo thêm mã số dự phòng để sử dụng khi một mã số nào đó không sử dụng được.

b.  Cấp quận (huyện, thị xã)

- Ban tổ chức cấp quận (huyện, thị xã) cử cán bộ vào đăng ký thành viên trên tranghttp://violympic.vn với đối tượng là giáo viên sau đó vào tạo mã số dự thi cấp quận (huyện, thị xã) cho địa phương mình. Cán bộ được giao nhiệm vụ tạo mã thi cấp quận (huyện, thị xã) phải đăng ký thông tin với ban tổ chức cấp toàn quốc trước thì tài khoản tạo mã mới hoạt động được và mã thi mới có hiệu lực. Các đơn vị gửi đăng ký thành viên “ Tạo mã” cho Ban tổ chức cấp toàn quốc trước ngày 15/02/2015. Bản mềm gửi qua địa chỉ violympic@moet.edu.vn, bản cứng gửi theo địa chỉ Phòng Violympic Trường Đại học FPT, số 8 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

- Mỗi ca thi phải tạo 2 mã, một mã chính và một mã phụ: Ca 1: mã chính ...................., mã phụ ....................; Ca 2: mã chính ...................., mã phụ ....................; ...

 - Cán bộ được giao trách nhiệm tạo mã cho vòng thi cấp quận (huyện, thị xã) của địa phương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi nhớ và bảo mật mã thi.

- Mã số dự thi của đơn vị nào chỉ có tác dụng cho học sinh của đơn vị đó.

- Mã số dự thi cấp quận (huyện, thị xã) sẽ bắt đầu tạo được trước 15 ngày, tính đến ngày tổ chức vòng thi.

3. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi các cấp

- Học sinh được chọn dự thi cấp trường phải là thành viên của Violympic và đã thi vượt qua tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp trường.

- Học sinh được chọn dự thi cấp quận (huyện, thị xã) phải vượt qua vòng thi cấp trường và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp quận (huyện, thị xã).

- Học sinh được chọn dự thi cấp Thành phố phải vượt qua vòng thi cấp quận (huyện, thị xã) và tất cả các vòng thi trước vòng thi cấp Thành phố.

- Số học sinh dự thi  cấp quận (huyện, thị xã) từng khối lớp do ban tổ chức của quận (huyện, thị xã) mỗi địa phương quy định. Mỗi quận (huyện, thị xã) lập đội tuyển 10 học sinh mỗi khối lớp dự thi cấp Thành phố.

- Các đơn vị lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi có đầy đủ thông tin (theo mẫu trên trang Violympic), lưu ý khi đăng kí trên trang Violympic phải gõ tiếng Việt có dấu.

4. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

- Trước khi thi, các hội đồng thi tổ chức kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website  http://violympic.vn hay không? Kiểm tra máy tính đó cài phần mềm Adobe Flash Player chưa? Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay không?

- Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome. Nếu máy tính báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player hoặc có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt, khi đó cần vào mục "Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại hoặc không công nhận kết qủa làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "Những điều cần biết" hoặc do đường mạng không đảm bảo: mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi.. thì cho phép học sinh vào thi lại.

5. Những dụng cụ học sinh được mang vào phòng thi

- Dụng cụ học tập: bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi,  máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản.

- Giấy nháp của thí sinh do hội đồng thi phát. Học sinh tiểu học không được phép mang máy tính cầm tay vào phòng thi.

6. Một số điều cần lưu ý khi tổ chức thi

- Cách bố trí phòng thi: Tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của trường là nơi đặt hội đồng thi, tuy nhiên phải đảm bảo khoảng cách giữa hai học sinh ngồi cách nhau tối thiểu 1,5m; mỗi phòng thi không có quá 20 học sinh.

- Trước giờ thi chính thức 30 phút, Chủ tịch hội đồng thi giao mã số thi cho giám thị các phòng thi. 

- Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập, vào thi, nhập mã số thi. Học sinh phải nhập chính xác mã số thi được cung cấp thì mới có tên trong danh sách mã thi và kết quả đó mới được công nhận.

- Trong quá trình thi nếu giám thị phát hiện học sinh có hiện tượng dùng hai tài khoản trên cùng một máy hoặc sử dụng phần mềm không hợp lệ thì giám thị yêu cầu học sinh ngừng làm bài, kiểm tra và lập biên bản nếu cần thiết.

- Khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic, giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi. Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách đăng ký dự thi thì  mã thi đó của học sinh là không hợp lệ. 

- Khi học sinh làm xong bài thi, giám thị kiểm tra trên màn hình máy tính của học sinh, nếu đã có câu “Chúc mừng bạn đó hoàn thành bài thi” thì giám thị đến bấm vào mục “Kết quả” để xem điểm thi của học sinh, ghi vào biên bản và cho học sinh kí nhận đó hoàn thành bài thi.

- Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ chữ kí xác nhận của học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị kí xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi. Khi hết giờ thi, người quản lý mã phải vào khóa mã thi.

- Kết quả thi của học sinh được ban tổ chức lưu lại thông qua phần thống kê kết quả thi bằng mã. Người tạo mã đăng nhập và vào mục “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này.

- Khi một đợt thi kết thúc, ban tổ chức các cấp phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách: cán bộ đã tạo mã phải đăng nhập và vào “Thi các cấp” vào mục “Quản lí mã”, để khóa mã.

Nhận được Công văn này, các Phòng GD&ĐT  quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện để cuộc thi giải thành công. Thông tin về kỳ thi thường xuyên được cập nhật trên trang Web: violympic.vn.  Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, xin báo về Phòng Giáo dục Trung học ( ĐT: 0439340689 hoặc 0438264083) hoặc  Ban tổ chức thi cấp toàn quốc để được hướng dẫn liên hệ qua số điện thoại thường trực:0463278041, 0913032415 hoặc 0985050281 để giải quyết kịp thời.

Các thầy cô giáo, các vị phụ huynh cùng các em học sinh có thể tải đường link tham khảo dưới đây:

/uploads/news/2015_01/13-1-2015-sgd-h-dan-thi-gtqm-2014-2015.doc                                                                                                                                                                                                                                                              

Nơi nhận:                                                                                                            KT.GIÁM ĐỐC

- Như Kính gửi;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

- Đ/C Giám đốc (để báo cáo);                                                                               (Đã ký)

- Phòng KHTC, Thanh tra, QLT, GDTH;                                                        Lê Ngọc Quang                  

- Phòng KH&CNTT;                                                                                                

- Lưu VT, GDTrH.                                                                                                     

Nguồn tin: TVnews