Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ TOÁN TIẾNG ANH 8

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 8

CẤP QUẬN, NĂM HỌC 2016 - 2017

 

MÔN: TOÁN TIẾNG ANH 8

 

 

TT

SBD

HỌ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 

 

Đạt 10/ tổng số 15 giải 

 

 

 

 

 

1

TA02

Nguyễn Đức Anh

23.12.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

19.25

2

TA16

Nguyễn Tuấn Kiệt

4.8.2003

8A

Ngô Sĩ Liên

18.50

3

TA29

Nguyễn Xuân Trường

20.01.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

17.50

4

TA05

Trương Gia Bách

26.04.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

16.00

5

TA20

Vương Hoàng Minh

22.10.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

16.00

6

TA22

Nguyễn Đình Nam

22.7.2003

8A

Ngô Sĩ Liên

15.25

7

TA23

Hoàng Minh Quân

14.8.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

15.25

8

TA25

Hoàng Thái Sơn

09.04.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

15.25

9

TA06

Nguyễn Việt Đức

29.1.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

14.50

10

TA19

Phạm Tiến Mạnh

4.6.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

13.75

 

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 

Đạt 6/10 Giải 

 

 

 

1

CD21

Trần Long Hà Vi

1.7.2003

9A2

Ngô Sĩ Liên

16.00

2

CD16

Tống Thu Phương

5.5.2003

9A10

Ngô Sĩ Liên

15.25

3

CD19

Nguyễn Hà Vy

23.3.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

14.50

4

CD04

Lê Hương Giang

25.4.2002

9A1

Ngô Sĩ Liên

14.00

5

CD20

Trương Hà Vy

11.7.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

13.75

6

CD22

Nguyễn Linh Giang

21.09.2002

9A7

Ngô Sĩ Liên

13.75

 

MÔN:  ĐỊA LÝ

 

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 

 Đạt 6/10 Giải 

 

 

1

Đ28

Dương Yến Nhi

18.3.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

18.25

2

Đ03

Phan Thùy Anh

22.4.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

17.25

3

Đ17

Lê Khánh Huy

27.12.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17.25

4

Đ21

Nguyễn Phương Linh

4.10.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

16.75

5

Đ26

Nguyễn Hoàng Nguyên

23.7.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

16

6

Đ27

Phan Sỹ Nguyên

20.3.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

16.25

 

MÔN LỊCH SỬ

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 4/10 Giải  

 

1

SU33

Vũ Tuấn Thành

16.10.2002

9A5

Ngô Sĩ Liên

16

2

Su04

Lê Minh Anh

23.05.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

15

3

Su22

Trần Dương Trà My

05.09.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

14.50

4

Su07

Lê Minh Châu

07.11.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

14

 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 9/20 Giải

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TN19

Đoàn Nhật Hồng

18.11.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

16

2

TN01

Nguyễn Khánh An

20.08.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

15.25

3

TN34

Nguyễn Vũ Huy Minh

10.08.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

15

4

TN32

Phạm Tuấn Long

09.07.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

14.25

5

TN27

Lê Phương Linh

24.03.2002

9A4

Ngô Sĩ LIên

14

6

TN35

Đinh Quang Minh

10.12.2002

9A5

Ngô Sĩ Liên

12.5

7

TN11

Chu Trần Quốc Bảo

06.12.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

12

8

TN39

Lưu Hoàng Nam

30.04.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

11.5

9

TN50

Trần Văn Thành

 29.1.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

11.5

 

MÔN TIẾNG ANH

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 5/10 Giải 

 

 

 

 

1

A16

Trần An Khanh

01.12.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

18

2

A40

Nguyễn Minh Tuấn

05.08.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17.25

3

A44

Đặng Khánh Vy

24.07.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17.25

4

A23

Trần Nguyễn Hồng Minh

27.07.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

17

5

A18

Nguyễn Khánh Linh

27.06.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

16.25

 

MÔN TIN HỌC

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 5/10 Giải  

 

 

1

TI08

Đoàn Hữu Phúc

 

8A

Ngô Sĩ Liên

17

2

TI02

Tạ Lâm Cương

 

9A4

Ngô Sĩ Liên

15

3

TI05

Vương Đỗ Tuấn Thành

 

9A4

Ngô Sĩ Liên

15

4

TI03

Vũ Minh Đức

 

9A4

Ngô Sĩ Liên

13

5

TI06

Phạm Minh Quân

 

9A1

Ngô Sĩ Liên

13

 

MÔN SINH HỌC

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 4/10 Giải  

 

 

1

SI02

Nguyễn Linh Anh

19.5.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

17.75

2

SI09

Đoàn Nhật Hồng

18.11.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17.75

3

SI19

Nguyễn Phương Nguyên

21.1.2002

9A7

Ngô Sĩ Liên

16.50

4

SI01

Nguyễn Khánh An

20.8.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

15

 

 MÔN HÓA HỌC

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 Đạt 4/10 Giải 

 

 

1

H22

Phạm Thùy Linh

13.3.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

18

2

H11

Nguyễn Mỹ Diệp

24.5.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

17

3

H01

Lê Dương Minh Anh

8.11.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

15.5

4

H15

Đặng Trần Duy

28.7.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

15

 

MÔN VĂN

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 4/10 Giải  

 

 

1

V1

Phạm Phương Anh

05.05.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

17.5

2

V21

Nguyễn Hạnh Nguyên

18.9.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17.5

3

V23

Đinh Bích Phương

27.5.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

17

4

V16

Phạm Hoàng Phương Linh

8.11.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

15.5

 

MÔN TOÁN

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

Đạt 4/10 Giải  

 

 

1

T40

Nguyễn Đức Anh

23.12.2003

8A4

Ngô Sĩ Liên

17

2

T17

Nguyễn thái Hùng

5.9.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

15

3

T31

Nguyễn Đăng Quang

6.3.2002

9A2

Ngô Sĩ Liên

13.5

4

T39

Lê Thanh Tùng

24.8.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

13.5

 

MÔN VẬT LÝ

TT

SBD

HỌ  VÀ TÊN

NGÀY SINH

LỚP

TRƯỜNG

ĐIỂM

 

 

 

Đạt 4/10 Giải  

 

 

 

1

L21

Lê Duy Linh

13.7.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

19.5

2

L25

Nguyễn Hoàng Minh

4.11.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

18.5

3

L16

Nguyễn Như Tiến Hưng

13.1.2002

9A10

Ngô Sĩ Liên

17

4

L23

Nguyễn Vân thùy Linh

13.2.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

14.5

5

L24

ĐInh Quang Minh

10.12.2002

9A5

Ngô Sĩ Liên

14.5

6

L40

Phan Hoàng Tuấn

1.11.2002

9A4

Ngô Sĩ Liên

14