Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 15 /HD-PGDĐT

V/v: Tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2016-2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hoàn Kiếm, ngày 10  tháng 02 năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

 
 


Thi nghề phổ thông cấp Trung học cơ sở Quận Hoàn Kiếm, năm học 2016 - 2017

 

Căn cứ Công văn số 4534/SGD&ĐT-QLT ngày 05/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông cấp Trung học cơ sở năm2017;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các trường Kỳ thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9 Trung học cơ sở (THCS) năm học 2016 - 2017 như sau:

 

 

PHẦN I. THI LÝ THUYẾT

A. THỜI GIAN THI: Thứ  Hai22/02/2017

- 

6h45: Các thành viên Ban lãnh đạo Hội đồng coi thi có mặt để nhận đềthi;

- 

7h00: Giám thị cómặt;

- 

7h15: Họp Hội đồng coi thi, phân công nhiệmvụ;

- 7h45: Tập trung thí sinh, khai mạc kỳ thi, học tập Quy chế thi

- 

8h 15: Thí sinh vào phòngthi

- 

8h55: Phát đềthi

- 

9h00: Giờ bắt đầu làm bài thi lý thuyết (45phút));

- 

9h45: Thu bài thi lýthuyết;

- 

10h15: Họp Tổng kết điểm coi thi lýthuyết;

-  

10h30: Điểm trưởng nộp bài thi, biên bản coi thi tại các điểm thi (do Sở Giáo dục quyđịnh).

ơB.HIĐỒNGCOITHI

 

I. 

Mà TRƯỜNG THCS  DỰ THI  VÀ Mà SỐ BÁODANH

1.

Mã trường THCS và số lượng học sinh dựthi:


Trường THCS

Mã trường

Tổng HS dự thi

Trong đó

Môn Tin

Điện

Làm hoa

Chương Dương

13030101

161

160

1

 

Hoàn Kiếm

13030102

190

146

13

31

Lê Lợi

13030103

82

82

 

 

Ngô Sĩ Liên

13030104

669

669

 

 

Nguyễn Du

13030105

397

397

 

 

Thanh Quan

13030106

219

219

 

 

Trưng Vương

13030107

565

565

 

 

Tự do

13030701

01

01

 

 

Tổng toàn quận

2284

2239

14

31

Tổng số phòng thi

97

94

1

2

 

2.

Mã số báo danh các mônthi:

-     

Môn Tin: 2239 thí sinh thi từ số báo danh: 130001 đến 132238 (Riêng thí sinh tự do vì đăng ký muộn nên có số báo danh là 132284 ở phòng 97 nhưng sẽ thi ở phòng Tin94).

-   

Môn Điện: 14 thí sinh thi từ số báo danh : 132239 đến132252;

-   

Môn Làm Hoa: 31 thí sinh thi từ số báo danh : 132253 đến132283.

II.  

SỐ LƯỢNG THÍ  SINH THI  LÝ THUYẾT TẠI CÁC ĐIỂMTHI

 

T T

Điểm thi (Địa chỉ )

Thi môn

Số  Phòng thi

1

Ngô Sĩ Liên

(27 Hàm Long )

Tin

27 phòng

(Từ phòng 01 đến phòng 27)

2

Trưng Vương

(26 Hàng Bài)

Tin

25 phòng

(Từ phòng 28 đến phòng 52)

3

Nguyễn Du (46 Hàng Quạt)

Tin

27 phòng

(Từ phòng 53 đến phòng 79)

 

4

Hoàn Kiếm

(2 Nhà Thờ )

Tin Điện

Làm Hoa

+ Tin: 15 Phòng (Từ P.80 đến P.94)

+ Điện: 1 Phòng(P95)

+ Làm Hoa: 2 Phòng (Từ P96 đến P97)

 

III.  

BAN CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA CỤM ĐIỂM THI HOÀNKIẾM


1. 

Trưởngcụm:

- 

Đ/c Dương Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo

2. 

Phó trưởngcụm:

- 

Đ/c Vương Hương Giang - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo

- 

Đ/c Lê Đức Thuận - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo.

3. 

Thư tổnghợp:

- Đ/c Nguyễn Quang Huy – Tổ trưởng tổ THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo

4. 

Ủyviên:

- 

Đ/c Phạm Đức Nam- Giám đốc TTGDNN-GDTX Nguyễn vănTố

- 

Đ/c Trương Uyên Hải- Phó Giám đốc TTGDNN-GDTX Nguyễn vănTố

- 

Đ/c Vũ Hồng Vân- Phó Giám đốc TTGDNN-GDTX Nguyễn vănTố

- 

Đ/c Nguyễn Khánh Hoa- Chủ tịch công đoàn Giáo dụcquận

- 

Đ/c Đỗ Thị Đức Hạnh- Tổ trưởng tổ hành chính, Phòng Giáo dục và Đàotao.

IV.  

BAN LÃNH ĐẠO CÁC  ĐIỂM THI  LÝ THUYẾT QUẬN HOÀNKIẾM

1. 

THCS Ngô Sĩ Liên: 27 Hàm Long - ĐT:3.9437164

- 

Trưởng điểm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Phó trưởng điểm 1(CSVC): Đ/c Hoàng Thanh Huyền - Phó HT trường THCS Ngô SĩLiên;

- 

Phó trưởng điểm 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Thư ký 1: Trần Ngọc Toàn- Giáo viên THCS Ngô SĩLiên;

- 

Thư ký 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- Thanh tra: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

2. 

THCS Trưng Vương: 26 Hàng Bài - ĐT:3.8254182

- 

Trưởng điểm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-    

Phó trưởng điểm 1 (CSVC): Đ/c Dư Thị Lan Anh - Phó HT trường THCSTrưngVương;

- 

Phó trưởng điểm 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Thư ký 1: Nguyễn Ngọc Ánh- Giáo viên THCS TrưngVương;

- 

Thư ký 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- Thanh tra: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

3. 

THCS Nguyễn Du: 46 Hàng Quạt - ĐT:38241724


- 

Trưởng điểm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-  

Phó trưởng điểm 1 (CSVC): Đ/c Hoàng Bình Sơn - Phó HT trường THCS NguyễnDu;

- 

Phó trưởng điểm 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Thư ký 1: Vũ Thị Thanh Hương- Giáo viên THCS NguyễnDu;

- 

Thư ký 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- Thanh tra: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

4. 

THCS Hoàn Kiếm: 2 Nhà Thờ - ĐT:38256886

- 

Trưởng điểm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-  

Phó trưởng điểm 1 (CSVC): Đ/c Nguyễn Mai Anh - Phó HT trường THCS HoànKiếm;

- 

Phó trưởng điểm 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Thư ký 1: Nguyễn Thị Ngọc Diệp- Giáo viên THCS HoànKiếm;

- 

Thư ký 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- Thanh tra: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

PHẦN II. THI THỰC HÀNH

A. 

LỊCH THI THỰCHÀNH

I. 

ĐIỂM THI TTGDNN- GDTX  Nguyễn Văn Tố: Số  9 phố Hai BàTrưng

1. 

Môn Tin học: Học sinh dự  thi thực hành từ phòng số 1  đến phòng62

 

Ngày

Buổi sang

 

Buổi chiều

 

Thứ Năm 23/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

1, 2

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

9, 10

Ca 2

8h 15

Thi phòng

3, 4

Ca 2

14h 15

Thi phòng

11, 12

Ca 3

9h 15

Thi phòng

5, 6

Ca 3

15h 15

Thi phòng

13, 14

Ca 4

10h15

Thi phòng

7, 8

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

15, 16

 

Thứ Sáu 24/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

17, 18

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

25, 26

Ca 2

8h 15

Thi phòng

19, 20

Ca 2

14h 15

Thi phòng

27, 28

Ca 3

9h 15

Thi phòng

21, 22

Ca 3

15h 15

Thi phòng

29, 30

Ca 4

10h15

Thi phòng

23, 24

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

31,32


 

 

Thứ Bẩy 25/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

33, 34

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

41, 42

Ca 2

8h 15

Thi phòng

35, 36

Ca 2

14h 15

Thi phòng

43, 44

Ca 3

9h 15

Thi phòng

37, 38

Ca 3

15h 15

Thi phòng

45, 46

Ca 4

10h15

Thi phòng

39, 40

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

47, 48

 

 

Thứ Hai 27/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

49, 50

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

57, 58

Ca 2

8h 15

Thi phòng

51, 52

Ca 2

14h 15

Thi phòng

59, 60

Ca 3

9h 15

Thi phòng

53, 54

Ca 3

15h 15

Thi phòng

61, 62

Ca 4

10h15

Thi phòng

55, 56

 

 

 

 

 

 

2. 

Môn Điện: Học sinh dự  thi thực hành  phòng số95

 

 

Ngày

Buổi sáng

Thứ Sáu24/02/2017

Ca 1

7h15 – 8h45

Thi phòng 95

 

3. 

Môn Làm hoa: Học sinh dự  thi thực hành từ phòng số 96 đến phòng97

 

Ngày

Buổi sáng

Thứ Sáu24/02/2017

Ca 1

7h15 – 8h45

Thi phòng 96, 97

Ghi chú: Phòng 97 có 7 HS thi ghép chung với Phòng 96 nhưng theo danh sách riêng

 

II.  

ĐIỂM THI THCS NGÔ SĨ LIÊN:  29 phố HàmLong

* Môn Tin học: Học sinh dự  thi thực hành từ phòng số 63 đến phòng 94

 

 

Thứ Năm 23/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

63

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

67

Ca 2

8h 15

Thi phòng

64

Ca 2

14h 15

Thi phòng

68

Ca 3

9h 15

Thi phòng

65

Ca 3

15h 15

Thi phòng

69

Ca 4

10h15

Thi phòng

66

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

70


 

Thứ Sáu 24/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

71

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

75

Ca 2

8h 15

Thi phòng

72

Ca 2

14h 15

Thi phòng

76

Ca 3

9h 15

Thi phòng

73

Ca 3

15h 15

Thi phòng

77

Ca 4

10h15

Thi phòng

74

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

78

 

 

Thứ Bẩy 25/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

79

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

83

Ca 2

8h 15

Thi phòng

80

Ca 2

14h 15

Thi phòng

84

Ca 3

9h 15

Thi phòng

81

Ca 3

15h 15

Thi phòng

85

Ca 4

10h15

Thi phòng

82

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

86

 

 

Thứ Hai 27/02/2017

Ca 1

7h 15

Thi phòng

87

 

Ca 1

13h 15

Thi phòng

91

Ca 2

8h 15

Thi phòng

88

Ca 2

14h 15

Thi phòng

92

Ca 3

9h 15

Thi phòng

89

Ca 3

15h 15

Thi phòng

93

Ca 4

10h15

Thi phòng

90

 

Ca 4

16h 15

Thi phòng

94

 

B. 

BAN LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG CHẤM THI THỰC HÀNH:

- 

Trưởng ban chấm thi cụm: Đ/c Lê Đức Thuận – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo.

-  

Phó trưởng ban cơ sở vật chất chấm thi cụm: Đ/c Trương Uyên Hải –– Phó Giám đốc TTGDNN-GDTX Nguyễn VănTố;

I.  

ĐIỂM THI TTGDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố: 9 Phố Hai Bà Trưng - ĐT: 3.8255237

-   

Trưởng điểm chấm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-  

Phó trưởng điểm CSVC 1: Đ/c Trương Uyên Hải – Phó Giám đốc TTGDNN- GDTX Nguyễn VănTố;

-   

Phó trưởng điểm 2 và Thư ký 1, 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

II.  

ĐIỂM THI THCS NGÔ SĨ LIÊN: 29 Phố Hàm Long - ĐT:39437164

-   

Trưởng điểm chấm thi: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-    

Phó trưởng điểm1 (CSVC): Đ/c Nguyễn Cẩm Thanh – Phó Hiệu trưởng THCS Ngô SĩLiên;


-   

Phó trưởng điểm 2 và Thư ký 1, 2: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

* Ghi chú:

Sau mỗi ngày thi, các điểm chấm thi niêm phong bài thi thực hành và bảng  kết qủa điểm thi về Ban chấm thi thực hành của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận để vào điểm thựchành.

 

PHẦN III.

CHẤM THI LÝ THUYẾT VÀ CHẤM THỰC HÀNH TẠI QUẬN

HUYÊN BẠN

 

I. 

ĐIỂM  CHẤM LÝTHUYẾT

- Điểm chấm: Chấm chung toàn thành phố tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản  lý giáodục;

-  

Trưởng ban chấm, thư ký, Ủy viên, giám khảo: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

- 

Thời gian chấm:01/03/2017.

II.  

ĐI COI, CHẤM THI LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH QUẬN HUYỆNBẠN

- 

Điểm coi, chấm: Do Sở Giáo dục và Đào tạo Quyếtđịnh

- 

Trưởng điểm coi, chấm, thư ký, ủy viên, giám thị, giám khảo: Do Sở Giáo dục và Đào tạo điềuđộng;

-  

Thời gian bắt đầu chấm: 23/02/2017 (Theo lịch của quận huyện bạn sẽ thông báo về cho Phòng Giáo dục và Đào tạoquận).

III MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

-    

15h00 ngày 14/02/2017: Họp Hiệu trưởng các trường THCS, Giám đốc TTGDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố, Ủy viên ban chấm thi cụm tại Phòng Giáo dục và Đàotạo;

-   

8h30 ngày 17/02/2017 (Theo lịch mới): Họp trưởng ban chấm thi, điểm trưởng, thanh tra các điểm coi, chấm thi nghề tại trường THPT Hà Nội- Amstecdam;

-  

9h30 ngày 20/02/2017: Các điểm coi thi, chấm thi cử người lên Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận giấy thi, danh sách và kinh phí thi các loại (các Điểm thi tự chuẩn bị VPP, chènước);

-  

15h00 ngày 20/02/2017: Họp gặp mặt các đ/c trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký các điểm coi thi và chấm thi thực hành quận Hoàn Kiếm tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (số 5 phố HàngBút);

- 

14h 30 ngày 21/02/2017: Họp ban lãnh đạo coi thi tại các điểmthi


+ 15h ngày  21/02/2017: Họp Giám thi học tập quy chế thi

- 14h 30 ngày 23/02/2017: Họp ban lãnh đạo điểm chấm thi thực hành

+ 15h ngày  23/02/2017: Họp  Giám khảo chấm thi thực hành

+ Địa điểm họp chung 2 điểm chấm: TTGDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố tại số 9 Hai Bà Trưng;

- Các Điểm coi, chấm thi nghề rà soát lại phù hiệu lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên phục vụ, nếu thiếu báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để bổ  sung;

-  

Ban giám hiệu các trường tạo điều kiện cho các giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi theo quyết định điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm và quận, huyện bạn để đảm bảo kỳ thi nghề thực hiện nghiêm túc và chínhxác;

-  

Để đảm bảo học sinh dự thi đủ Lý Thuyết và Thực hành, các đ/c giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm cần lưu ý: Trước từng buổi thi nhắc học sinh đi thi đúng thời gian quy định, nếu sai buổi thi coi như bỏ thi (dán lịch thi thực hành tại cửa các lớp học; thông báo qua sổ Liên lạc điện tử cho cha mẹ học sinh biết để phốihợp);

- 

Mọi trường hợp thay đổi lãnh đạo, giám thị, giám khảo và các vấn đề khác phải báo cáo và có giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục và Đàotạo./.

 

Nơinhận:                                                               TRƯỞNGPHÒNG

- 

Sở GD-ĐT Hà Nội (Để  báocáo

- 

Trường THCSquậnHK                 Để thựchiện

- 

TTGDNN-GDTX Nguyễn VănTố

- 

Lưu.                                                                                                                                ( Đã ký)

 

 

 

 

 

                Dương Thị Thanh Huyền