Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Theo công văn số: 4039 /SGDĐT-GDTrH V/v:Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá THCS cấp Thành phố Năm học 2010 - 2011 của Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Nội. Ban giám hiệu trường thông báo Kế hoạch thi học sinh giỏi Thành phố như sau:

1. Ngày thi:  30 tháng 3 năm 2011

2. Môn thi:         Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp và Giáo dục công dân.

3. Thời gian làm bài:    150 phút

4. Đối tượng dự thi:

-  Những học sinh đang học lớp 9 hoặc lớp 8 có đủ các điều kiện sau đây:

+ Xếp loại học kỳ I năm học 2010 -  2011: Hạnh kiểm và học lực đạt loại khá trở lên;

+ Đã tham gia kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Quận, Huyện, Thị xã và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

5. Số lượng thí sinh dự thi:

-   Đội tuyển mỗi bộ môn của Quận, Huyện, Thị xã gồm 10 thí sinh, môn Tin học có 05 thí sinh.

6. Địa điểm thi:

- Thí sinh ở quận huyện nào thi tại quận, huyện đó.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG THI

  • Chương trình thi: Chương trình toàn cấp học, riêng lớp 9 tính đến hết tháng 3/2011 theo phân phối chương trình.
  • Các môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp không có phần nghe hiểu.

-   Môn Giáo dục Công dân: Lớp 8 (chương trình học kỳ II), lớp 9 (chương trình tính đến hết tháng 3/2011).

----------------------------