Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN

 Số:      /KH-THCS.NSL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hoàn Kiếm, ngày 30 tháng 3 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tham gia Giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích cấp THCS

quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015

Căn cứ Văn bản số 274/KH-PGDĐT ngày 29/10/2014 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm,

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-PGDĐT ngày 20/03/2015 về Kế hoạch tổ chức Giao lưu Câu lạc bộ môn học yêu thích cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm,

Trường THCS Ngô Sĩ Liên lập Kế hoạch tham gia giao lưu Câu lạc bộ môn học em yêu thích lần thứ nhất dành cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8 năm học 2014-2015, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Phát hiện những học sinh có năng khiếu ở các môn học, tạo nguồn cho công tác bồi dưỡng, góp phần nâng cao thành tích học sinh giỏi của các trường THCS và quận trong các kì thi cấp cao hơn do Thành phố, Quốc gia và Quốc tế tổ chức.

- Động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh đam mê tìm tòi, khám phá, phát huy năng lực sáng tạo trong quá trình dạy và học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng dạy học của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THCS.

- Việc tổ chức giao lưu phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, làm động lực thực sự để các trường THCS trong quận tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh diện mũi nhọn.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Đối tượng tham dự

          - Với khối 6, tổ chức giao lưu ở 4 môn học: Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Giải Toán bằng tiếng Anh (theo mô hình của Kì thi Toán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương APMOPS);

          - Với khối 7, tổ chức giao lưu ở 5 môn học: Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Giải Toán bằng tiếng Anh (theo mô hình của Kì thi Toán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương APMOPS);

          - Với khối 8, tổ chức giao lưu ở 15 môn học và liên môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, các môn KHTN (liên môn: Lý-Hóa-Sinh), các môn KHXH (liên môn: Văn-Sử-Địa-GDCD), Giải Toán trên Máy tính cầm tay (thi thông qua môn Toán), Giải Toán bằng tiếng Anh (theo mô hình của Kì thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC)

2. Thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng và thời gian nộp danh sách học sinh tham gia

2.1. Thời gian tổ chức: Thứ 6 ngày 17/4/2015, cụ thể:

+ Buổi sáng: Học sinh làm bài ở các môn học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD.

+ Buổi chiều: Học sinh làm bài ở các môn học (liên môn) Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Giải Toán bằng Tiếng Anh, Giải Toán trên Máy tính cầm tay, Tin học, các môn KHTN, các môn KHXH.

Lưu ý: mỗi học sinh có thể tham dự các môn thi ở cả hai buổi sáng và chiều khác nhau.

2.2. Địa điểm tổ chức: Trường THCS Nguyễn Du.

2.3. Về số lượng: 10-20 học sinh/01 môn thi.

- Các môn đang tổ chức dạy CLB HSG: Chủ nhiệm CLB lập danh sách HS dự thi.

- Các môn khác: nhóm trưởng lập danh sách HS dự thi

2.4. Thời gian  nộp danh sách: Thứ 4, ngày 01/4/2015 (hạn cuối).

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- Cách xếp giải:     

+ Xếp giải cá nhân gồm các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích theo từng môn học ở từng khối.

+ Sau khi hoàn tất việc chấm điểm, điểm số bài làm của học sinh được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp và xếp giải theo nguyên tắc:

Tổng số giải (từ Khuyến khích trở lên) không vượt quá 60% số thí sinh dự thi, trong đó: tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải và tỷ lệ số giải Nhất, Nhì, Ba là 1 : 2 : 3 (trong trường hợp tính theo tỷ lệ số giải là số thập thập phân thì căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch hội đồng giám khảo sẽ quyết định số giải cho phù hợp cho mỗi môn).

- Học sinh đạt giải từ Khuyến khích trở lên được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cấp giấy chứng nhận và khen thưởng. Những học sinh đạt giải cao được xem xét lựa chọn tham gia những lớp Câu lạc bộ năng khiếu của quận, từ đó có cơ hội được chọn vào đội tuyển để tham dự những kì thi ở cấp Thành phố, Quốc gia và Quốc tế.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lý Thị Lương