Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Số: 277/KHLT-PGD&ĐT-CĐN

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Hoàn Kiếm, ngày 03 tháng 11 năm 2014

 

 

 

 

KẾ HOẠCHTỔ CHỨC “NGÀY HỘI VĂN HÓA -THỂ THAO”

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN KIẾM

NĂM HỌC 2014 – 2015

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 10617/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 28/10/2014 của Sở Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hoá-Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2014-2015;

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 234/KHLT-PGDĐT-CĐN ngày 01/10/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm về việc phối hợp công tác giữa Ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm, năm học 2014 – 2015;

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hóa - Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV) năm học 2014 - 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô, 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Hà Nội (Tháng 10/1954 - tháng 10/2014), 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), hưởng ứng đợt thi đua “Mừng Đảng - mừng xuân, mừng Thủ đô và đất nước đổi mới” xuân Ất Mùi năm 2015, tiếp tục hư­ởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Tạo điều kiện để CBGV, NV được luyện tập, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, phát huy năng khiếu, tăng cường sức khoẻ, góp phần tăng tình đoàn kết hiểu biết lẫn nhau giữa các đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị.

- Phát triển phong trào Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao (VHVN-TDTT) của các đơn vị, ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm.

2. Yêu cầu

 Các nhà trường phối hợp tốt giữa Chính quyền và Công đoàn tổ chức cho CBGV, NV được tham gia “Ngày hội Văn hóa - Thể thao” với nội dung phong phú, thu hút đông đảo CBGV, NV tham gia, có chất lượng, hiệu quả, thành lập đội tuyển đăng ký với Ban tổ chức ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm tham dự cấp Quận.

II. NỘI DUNG

1. Đối t­ượng tham dự

- Là CBGV, NV đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm, có đầy đủ sức khỏe, trong biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu có thời hạn từ 1 năm trở lên, có tên trong bảng l­ương từ tháng 9/2014 đến nay. Đối với các trường ngoài công lập là CBGV, NV cơ hữu, có tên trong bảng l­ương của đơn vị từ tháng 9/2014 đến nay.

- Mỗi CBGV, NV chỉ đăng ký tham dự 01 nội dung.

* Đối t­ượng không đ­ược tham dự

- Các CBGV, NV đang trong thời gian bị kỷ luật.

- Các CBGV, NV (Là CBGV của các trường Công lập) hợp đồng thỉnh giảng cho các trường ngoài công lập.

- Các cán bộ, nhân viên thuộc biên chế ngành khác đang hợp đồng ngắn hạn  với các đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm.

2. Tổ chức cấp Trường và cấp Quận

2.1. Văn hoá - Văn nghệ

- Tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương (Khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

- Giới thiệu SKKN, trưng bầy sản phẩm CNTT, ĐDDH tự làm.

- Tổ chức liên hoan văn nghệ.

- Tổ chức các trò chơi dân gian (nếu có).

2.2. Thi đấu thể thao

- Bóng bàn

- Bóng chuyền da 6 người đối với nam CBGV, NV

- Bóng chuyền hơi 5 người đối với nữ CBGV, NV

- Cờ tướng Nam (Không tính tuổi): Cờ nhanh 30 phút/ ván

- Kéo co: Mỗi đội chọn 5 nam, 5 nữ;

- Khiêu vũ thể thao tập thể: Nội dung có thể phối hợp các điệu nhảy nối tiếp nhau, thời gian biểu diễn không quá 5 phút.

Các điệu quy định trong khiêu vũ tập thể: Rumba, Chacha, Bebop, Mambo, Bachata, Valtz chậm, Valtz nhanh, Tango.

Mỗi đội tự chọn, biên tập và chuẩn bị nhạc biểu diễn gửi về cho Ban tổ chức.

Số lượng thành viên mỗi đội Khiêu vũ tập thể: Tối thiểu 12 người, nhiều đôi hoặc nhiều cá nhân (đội có thể toàn nữ).

3. Tham dự cấp Thành phố

3.1. Văn nghệ

 Phối hợp tổ chức “Liên hoan tiếng hát Thầy và Trò” ngành Giáo dục Đào tạo Thủ đô nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô và 60 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tháng 10/2014.

 3.2. Thể thao

- Bóng chuyền da 6 người đối với Nam CBGV, NV(Đăng ký 12 VĐV/đội).

- Bóng chuyền hơi 5 người đối với Nữ CBGV, NV(Đăng ký 10 VĐV/đội).

- Cờ tướng Nam (Không tính tuổi): Cờ nhanh 30 phút/ván,

- Chọn 01 VĐV xuất sắc nhất tham dự cấp Thành phố.

- Kéo co (Mỗi đội chọn 5 nam, 5 nữ)

- Khiêu vũ thể thao tập thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các nhà trường

- Các trường tổ chức “Ngày hội Văn hoá - Thể thao” lựa chọn các nội dung phù hợp, thành lập đội tuyển, đăng ký tham dự cấp Quận.

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2014, các trường gửi Giấy mời cho Ban lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo và Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm;

- Nộp đăng ký danh sách và nội dung tham gia cấp Quận cho Đ/c Nguyễn Thị Thu Thanh  trước ngày 31/12/2014 và qua Email:  thanhtd.hk@gmail.com (theo mẫu) . Nội dung đăng ký:

+ Cờ tướng Nam: 01 vận động viên/trường

+ Kéo co: 10 vận động viên/trường (Đủ 5 nam và 5 nữ)

+ Khiêu vũ thể thao tập thể (Tối thiểu 12 người, đội có thể toàn nữ)

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và tổ Trọng tài để tổ chức tốt “Ngày hội Văn hóa – Thể thao”;

- Tuyển chọn đội tuyển bóng chuyền da và bóng chuyền hơi từ các vận động viên của các công đoàn cơ sở, luyện tập tham gia thi đấu cấp Thành phố;

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28/01/2015

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại trường THCS Trưng Vương – Số 26 Hàng Bài

- Đăng ký nội dung tham gia cấp Thành phố với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 28/2/2015;

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với đ/c Nguyễn Khánh Hoa – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm  ĐT: 01694397778, địa chỉ Email: khanhhoank.hk@gmail.com.

 

               TM. BAN THƯỜNG VỤ

                    CHỦ TỊCH

                     (Đã ký)

 

            Nguyễn Khánh Hoa

                                      TRƯỞNG PHÒNG

                                      (Đã ký)

 

 

                                       Dương Thị Thanh Huyền

Nơi nhận:     

- Ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Ban chấp hành CĐN;

- Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS;

- Lưu VT.        

        

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HOÀN KIẾM

CÔNG ĐOÀN …………………………….

 

 

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hoàn Kiếm, ngày      tháng        năm  2014

 

Kính gửi: Ban Tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” quận Hoàn Kiếm

                                                                 Năm học 2014 - 2015

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 277/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03/11/2014 của Phòng Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm về việc tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015;

Trường………………….........      xin đăng ký tham dự môn Cờ tướng Nam

như sau:

- Lãnh đạo đội:………………………... ………….ĐT DĐ:……………………

 

TT

HỌ VÀ TÊN

VĐV

NĂM SINH

GIÁO VIÊN MÔN,

NHÂN VIÊN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

        LÃNH ĐẠO ĐỘI                                                                                                 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                         (Ký, đóng dấu)

 

 

                            

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HOÀN KIẾM

CÔNG ĐOÀN …………………………….

 

                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày      tháng        năm  2014

Kính gửi: Ban Tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” quận Hoàn Kiếm

                                                                 Năm học 2014 - 2015

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 277/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03/11/2014 của Phòng Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm về việc tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015;

Trường………………….........      xin đăng ký tham dự môn kéo co như sau:

- Lãnh đạo đội:………………………... ………….ĐT DĐ:……………………

TT

HỌ VÀ TÊN

VĐV

NĂM SINH

NAM

NỮ

GIÁO VIÊN MÔN,

NHÂN VIÊN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

       

          LÃNH ĐẠO ĐỘI                                                                                             XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                       (Ký, đóng dấu)

 

 

 

                     

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN HOÀN KIẾM

CÔNG ĐOÀN …………………………….

 

                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày      tháng        năm  2014

Kính gửi: Ban Tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” quận Hoàn Kiếm

                                                                 Năm học 2014 - 2015

      

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 277/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 03/11/2014 của Phòng Giáo dục - Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hoàn Kiếm về việc tổ chức “Ngày hội Văn hoá – Thể thao” cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm năm học 2014-2015;

Trường………………….........   xin đăng ký tham dự môn Khiêu vũ thể thao tập thể như sau:

- Lãnh đạo đội:………………………... ………….ĐT DĐ:……………………

TT

HỌ VÀ TÊN

VĐV

NĂM SINH

NAM

NỮ

GIÁO VIÊN MÔN,

NHÂN VIÊN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

        LÃNH ĐẠO ĐỘI                                                                                              XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                     (Ký, đóng dấu)