Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

I. Mục đích, yêu cầu.

          1. Mục đích.

           Nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại và hiểm họa lớn của tệ nạn ma tuý gây ra cho toàn xã hội, gây tổn hại sức khoẻ cho con người, làm suy thoái nòi giống, mất phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Từ đó để cán bộ, giáo viên, học sinh biết cách phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống ma túy góp phần ngăn chặn, kiềm chế, tiến tới làm giảm tội phạm ma túy và giảm người nghiện ma túy trên địa bàn.

          2. Yêu cầu.          

          - Các  trường THCS trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt Hội thi cấp trường và lựa chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp Quận.

          - Các trường tham gia Hội thi các cấp nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội qui, qui chế của Ban tổ chức Hội thi đề ra.

           II. Đối tượng dự thi và đăng ký dự thi.

          1. Đối tượng dự thi.

          - Học sinh dự thi:

+ Học sinh tham gia Hội thi ở các cấp phải là học sinh hiện đang học tại các trường THCS trên địa bàn quận năm học 2013-2014.

+ Học sinh dự thi phải có học lực được xếp loại từ TB trở lên, hạnh kiểm được xếp loại từ khá trở lên (tính theo năm học 2012-2013).

          - Đội tuyển dự thi: Đội tuyển được thành lập từ 10-20 học sinh thuộc trường  quản lý.

          2. Đăng ký dự thi.

          - Kết thúc vòng thi cấp Trường, nhà trường  gửi danh sách đội tuyển tham gia Hội thi cấp Quận (Theo mẫu đính kèm)

          - Thời gian gửi đăng ký dự thi: Ngày 01/11/2013

          - Địa điểm gửi đăng ký: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

          Email: khanhhoank.hk@gmail.com

          III. Nội dung và hình thức

          Nội dung, hình thức, thời gian thi và cách tính điểm áp dụng cho Hội thi ở cả 3 cấp: Cấp Trường, cấp Quận và cấp Thành phố.

          1. Hùng biện.

          - Nội dung: Tác hại, hiểm họa của tệ nạn  ma túy gây ra cho toàn xã hội, vai trò, trách nhiệm của học sinh đối với việc phòng chống ma túy, kết quả đạt được của đơn vị trong những năm qua trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.

          - Hình thức: Hùng biện

          - Thời gian: Tối đa 10 phút.

          - Tính điểm: 10 điểm.

          2. Đặt lời có nội dung tuyên truyền phòng chống ma tuý theo các làn điệu dân ca.

          - Nội dung: Đặt lời có nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy theo các làn điệu dân ca.

          - Hình thức: Hát, múa.

          - Thời gian: Tối đa 10 phút

          - Tính điểm: 20 điểm.

          3. Thi tiểu phẩm tuyên truyền

          - Nội dung: Tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy trong nhà trường

          - Hình thức: Sân khấu hóa

          - Thời gian: Tối đa 20 phút

          - Tính điểm: 30 điểm

    Chú ý: Trong các phần thi nếu quá thời gian theo quy định trừ 2 điểm/1 phút.

         IV. Kinh phí

           1. Cấp trường: Kinh phí trích từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác GD&ĐT năm học 2013-2014 của nhà trường theo quy định.

           2. Cấp phòng: Kinh phí trích từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác GD&ĐT năm học 2013-2014 của  phòng GD&ĐT hoặc huy động từ các nguồn hỗ trợ xã hội khác theo quy định.

           V. Khen thưởng

          + Giải toàn đội.

          Ban tổ chức trao cờ và giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội trong Hội thi.

          + Các giải chuyên đề :

          * 01 giải cho đội có màn hùng biện thuyết phục nhất

          * 01 giải cho đội có màn hát múa tuyên truyền hay nhất

          * 01 giải cho đội có tiểu phẩm dự thi xuất sắc nhất.

          VI. Tổ chức thực hiện.

          1.Thời gian tổ chức Hội thi.

          - Cấp Trường: Trong tháng 10/2013

          - Cấp Quận: Trong tháng 11/2013

          - Ngày 25/11/2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp danh sách dự thi cho Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

          - Cấp Thành phố: Dự kiến khu vực 1: ngày 04/12, khu vực 2: ngày 06/12, khu vực 3: ngày 10/12, khu vực 4: ngày 11/12, khu vực 5: ngày 12/12.

          2. Địa điểm thi:

Cấp Trường và cấp Quận: Thực hiện tại các nhà trường.

          3. Phân công trách nhiệm.

          3.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

         + Thành lập Ban chỉ đạo và Ban giám khảo Hội thi;

          + Chỉ đạo các trường THCS tổ chức tốt Hội thi cấp Trường, cấp Quận và chọn đội tuyển tham gia Hội thi cấp Thành phố theo đúng kế hoạch ;

          3.2. Các trường THCS trên địa bàn quận

          + Tổ chức tốt Hội thi cấp Trường. Chọn đội tuyển tham dự Hội thi cấp Quận theo kế hoạch.

           + Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự, điều động khán giả, cổ động viên để tổ chức Hội thi (khi phòng Giáo dục và Đào tạo điều động). 

          Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đề nghị các trường THCS trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận :                                                                                              

- Sở GD&ĐT (Phòng CT HSSV-Phòng GDTrH) ;

- UBND quận (Đ/c Đinh Hồng Phong-Phó Chủ tịch)

- BCĐ PCMT, MD, HIV/AIDS Quận;

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường THCS;

- Lưu VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

                   Ngô Trí Nam