Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 Số:174 /KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

  Hoàn Kiếm, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo

Quận Hoàn kiếm, năm học 2016 - 2017

 
 

 

 

          Thực hiện kế hoạch số 3234/KH-SGD&ĐT ngày 29/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và chuẩn bị đội tuyển tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017 (Hội thi) như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 62 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016); Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016) và truyền thống của Liên khu I Anh hùng; Kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước trong năm học 2016 - 2017.

          Tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường, góp phần hướng tới mục tiêu “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

          Lựa chọn đội tuyển chuẩn bị tham dự Hội thi: “Giai điệu tuổi hồng” cấp TP.

          2. Yêu cầu

          Hội thi được phát động, tổ chức tại 3 cấp: Cấp trường; cấp quận (thông qua cấp cụm trường) và cấp Thành phố.

          Các trường tham gia Hội thi các cấp phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ , đúng yêu cầu về quy chế của Ban tổ chức Hội thi.

          II. Quy định của Hội thi

          1. Chủ đề của Hội thi: “Bay lên những ước mơ”

          2. Hội thi các cấp

2.1. Cấp trường

          - Trường Mầm non, Tiểu học và THCS tổ chức Hội thi tại trường chọn ra tiết mục tham dự Hội thi cấp cụm

          2.2. Cấp cụm (đồng thời là cấp Quận): Gồm các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong quận. Kết thúc Hội thi cấp cụm trường sẽ lựa chọn đội tuyển tham dự Hội thi cấp thành phố.

- Cụm số 1: Gồm các trường Mầm non. Cụm trưởng trường Mẫu giáo Quang Trung

          - Cụm số 2: Gồm các trường Tiểu học. Cụm trưởng trường TH Trần Quốc Toản

          - Cụm số 3: Gồm các trường THCS. Cụm trưởng trường THCS Nguyễn Du

          2.3. Hội thi cấp Thành phố: Được chia thành 2 bảng:

          + Bảng A: Các phòng GD&ĐT và cụm các trường trực thuộc

          3. Đối tượng tham gia Hội thi

 

          Là học sinh hiện đang học tập tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS  trên địa bàn quận. Học sinh được xếp hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên và xếp loại học lực đạt từ Trung bình trở lên (Kết quả trên được tính của năm học 2015-2016).

Thông tin chi tiết tại đây