Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

1. Triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn số 8837 /BCĐTP-XHHT ngày 10/9/2013 của Ban chỉ đạo Thành phố, công văn số 8851/ SGD&ĐT-GDTX  ngày 11  tháng 9  năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.

2. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 là: “Học tập để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả”.

          3. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Giúp cho các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường nâng cao khả năng cung ứng giáo dục với môi trường học tập thuận tiện, đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng dân cư. Tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi có được kiến thức nền tảng để tiếp tục trau dồi kiến thức cho bản thân.

          4. Một số hoạt động chính trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời:

          Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện của từng trường, địa phương, các trường xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung hoạt động cho phù hợp.

                   - Một số nội dung hoạt động chính:

          + Tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động.

          + Tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống; các lớp học nghề cho học sinh

          + Tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khoẻ, dân số, giáo dục pháp luật, học nghề, thời sự chính trị…

          + Tổ chức tham quan di tích lịch sử, bảo tảng trên địa bàn.

          + Tổ chức các hội thi cho học sinh tiểu học, THCS...

          + Tổ chức các hội thảo chuyên đề.

          + Tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ như CLB thơ, Em yêu Lịch sử, Em yêu khoa học...

          + Tổ chức các hoạt động ở các thư viện, bảo tàng...

          + Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sân khấu, điện ảnh với những chương trình phù hợp điều kiện của từng đối tượng học sinh.

          5. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 30/9/2013 đến ngày 6/9/2013 (treo trong các cơ sở giáo dục, nhà văn hoá, bảo tàng, thư viện...):

          - Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

          - Học để trở thành người công dân tốt.

          - Học tập suốt đời – chìa khoá của mọi thành công.

          - Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

          - “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

          - “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

          6. Thời gian tổ chức:

          - Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013 được tổ chức thống nhất trong cả nước từ ngày 30/9/2013 đến 06/10/2013.

          - Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 30/9/2013 tại trường THCS Chương Dương.

          - Các trường chủ động tổ chức phát động và hưởng ứng các hoạt động trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2013.  

          Đề nghị các trường nghiêm túc  phối hợp với Hội Khuyến học Phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Các trường báo cáo kế hoạch tổ chức và lịch cụ thể từng hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của trường cho đ/c Thao qua địa chỉ Email chinhthao.hk@gmail.com  trước 15h00 ngày 17/9/2013.

                                                                                                       KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;

- Lưu VT                                                                                                                (đã kí)

 

 

                                                                                                                       Ngô Trí Nam