Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG NGÔ Sĩ LIÊN

1.Bà Trần Thị Nga:

- Chủ tịch Hội;

- Phụ trách chung;

- Chịu trách nhiệm giữ mối liên hệ giữa Hội và Nhà trường;

- Lập chương trình hoạt động Hội; sơ kết, tổng kết các phong trào của Nhà trường có liên quan đến Hội ;

- Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Thường trực Hội.

2. Bà Đoàn Thị Thu Ngân:

- Phó chủ tịch thường trực Hội;

- Phụ trách công tác hậu cần, tài chính của Hội;

- Phụ trách công tác khối 9.

3.Trần Thị Minh Hiền:

- Phó chủ tịch Hội;

- Phụ trách công tác thi đua, tuyên truyền của Hội;

- Phụ trách các hoạt động của khối 8;9

- Hỗ trợ về hoạt động an toàn phòng chống cháy nổ của Nhà trường.

4.ÔngNguyễn Khắc Tâm :

- Ủy viên Thường trực Hội;

- Hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Đội, Văn thể mỹ và các hoạt động khác của  Trường;

- Phụ trách các hoạt động của khối lớp 7;8

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội   phân công.

5.Nguyễn Trần Quân:

- Ủy viên thường trực Hội.

- Phối hợp với ông Đức về công tác thi đua tuyên truyền của Hội;

- Phụ trách các  hoạt động của khối lớp 7;8

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội phân công.

6.  Ông Nguyễn Anh Tuấn:

- Ủy viên thường trực Hội.

- Hỗ trợ các hoạt động Giáo dục của trường;

- Phụ trách các hoạt động của khối lớp 6;7

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội phân công.

7. Ông Nguyễn Đức Tùng:

- Ủy viên thường trực Hội;

- Phối hợp với ông Đức trong các hoạt động của khối lớp 6;7

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội  phân công.

8.Ông Phạm vũ Tùng :

- Ủy viên thường trực Hội.

- Phối hợp với bà Hiền trong các hoạt động hậu cần, tài chính của Hội;

- Phụ trách công tác bán trú khối lớp 7;8

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội phân công.

9. Bà Đỗ Thị Minh Hiền:

- Ủy viên thường trực Hội.

- Hỗ trợ bà Trần Thị Nga trong các hoạt động Đoàn, Đội, Văn thể mỹ và các hoạt động khác của Trường;

- Phối hợp với ông Tùng trong các hoạt động của khối lớp 7; 8

- Thực hiện các công việc khác khi được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội phân công.

Để thực hiện tốt công tác của Hội cũng như hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường đạt kết quả cao, đề nghị các Ông (Bà) trong Ban thường trực Hội căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công chủ động thực hiện. Trong trường hợp vì những lý do đột xuất không thể đảm nhiệm công việc, đề nghị liên hệ với Chủ tịch để phân công ủy viên khác hỗ trợ./.

 

                                                                T.M BAN THƯỜNG TRỰC HỘI CHỦ TỊCH 

                 Trần Thị Nga