Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

UBND QUẬN HOÀN KIẾM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

Số: 35 /ĐL - GDHK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

ĐIỀU LỆ

GIẢI CẦU LÔNG CÁN BỘ , GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
QUẬN HOÀN KIẾM NĂM HỌC 2010-2011

                    Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 512/KHLT ngày 12/10/2010 về việc phối hợp công tác giữa Ban Gián đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nộinăm học 2010-2011; Căn cứ Công văn số 779/ĐL-LT ngày 20/1/2011 của liên tịch Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc Hướng dẫn Điều lệ giải cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2010-2011; Ngành GD&ĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Giải cầu lông giành cho CBGV-NV trong toàn ngành năm học 2010-2011.

          Điều lệ giải gồm những nội dung sau :

     Điều 1: Mục đích yêu cầu :

                   a) Mục đích:

 • Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
 • Tạo điều kiện để CBGV-NV gặp gỡ giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
 • Thông qua giải để phát hiện và tuyển chọn vận động viên ( VĐV) xuất sắc tham gia thi đấu các giải do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

                   b) Yêu cầu:

           Các trường tiến hành thi đấu tại cơ sở và tuyển chọn VĐV đăng ký tham gia thi đấu tại Quận.

     Điều 2: Đối tượng và điều kiện tham dự giải:

                   a) Đối tượng được tham gia thi đấu :

                   Là CBGV- NV đang công tác trong các nhà trường có đầy đủ sức khoẻ, trong biên chế hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu của trường, có tên trong bảng lương từ tháng 9/2010 đến nay. Đối với các trường ngoài công lập là CBGV- NV cơ hữu có tên trong bảng lương của đơn vị từ tháng 9/2010 đến nay.

                    b) Đối tượng không được tham gia thi đấu:

 • Các VĐV đang tham dự hệ thống thi đấu Quốc gia.
 • Các VĐV đang được hưởng chế độ bồi dưỡng , phụ cấp tập luyện của ngành TDTT.
 • Các CBGV- NV đang trong thời gian bị kỷ luât..

     Điều 3: Nhóm tuổi và nội dung thi đấu:

          * Nhóm tuổi : Chia 3 nhóm tuổi :

     - Đối với nam :

+ Nhóm 1 : Từ 20 đến 35 tuổi ( sinh từ năm 1976 đến năm 1991)

+ Nhóm 2 : Từ 36 đến 50 tuổi ( sinh từ năm 1961 đến năm 1975)

+ Nhóm 3 : Trên 50 tuổi ( sinh trước năm 1961 )

     - Đối với nữ :

     + Nhóm 1 : từ 20 đến 34 tuổi ( sinh từ 1977 đến năm 1975)

     + Nhóm 2 : Từ 35 tuổi đến 45 tuổi ( sinh từ năm 1966 đến năm 1976)

     + Nhóm 3 : Trên 45 tuổi ( sinh trước năm 1966)

     * Nội dung thi đấu : 5 nội dung

           - Đơn nam                                      - Đôi nam

           - Đơn nữ                                         - Đôi nữ

           - Đôi nam- nữ

           Các nội dung đánh đôi cho phép lệch 1 nhóm tuổi nhưng người nhóm tuổi cao phải thi đấu xuống nhóm tuổi thấp hơn.

   Điều 4: Thể thức thi đấu :

          Căn cứ số lượng VĐV đăng ký thi đấu , BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu

   Điều 5: Luật thi đấu :

          Áp dụng Luật đấu mỗi trận thi đấu 1 séc 21 điểm , đến điểm thứ 11đổi sân .

   Điều 6: Thủ tục đăng ký tham gia thi đấu :

 • Danh sách VĐV tham gia thi đấu của một đội gồm ; 1 trưởng đoàn, 1 HLV và các VĐV ( ghi rõ năm sinh và đăng ký nội dung thi đấu nào).
 • Ngoài ra VĐV phải photocopy chứng minh thư nhân dân và giấy chứng nhận đủ sức khoẻ thi đấu của cơ quan y tế có thẩm quyền.
 • Đăng ký thi đấu:  Các trường nộp danh sách đăng ký thi đấu chậm nhất ngày 25/2/2011 về phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm ( Đ/c Nguyễn Thu Thanh nhận )

  Điều 7: Thời gian thi đấu, địa điểm thi đấu :

       - Thời gian thi đấu : Dự kiến ngày 5-6 /3/2011 tại trường THCS Trưng Vương.

  Điều 8: Kinh phí :

 • Các đơn vị tự tục kinh phí bồi dưỡng luyện tập, thi đấu cho các VĐV của đơn vị mình .
 • Trang phục VĐV , các đơn vị tự lo theo đúng trang phục thể thao.

 Điều 9: Khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại :

    a) Khen thưởng :    

 • Có giải nhất , nhì , ba theo từng nội dung thi đấu.
 • Trao cờ cho các đoàn xếp nhất, nhì ,ba dựa vào tổng điểm toàn đoàn ( nhất 10 điểm, nhì 6 điểm, ba 3 điểm )

   b) Kỷ luật :

 • VĐV, HLV vi phạm điều lệ , thiếu tôn trọng BTC, trọng tài , gây mất đoàn kết sẽ bị xử lý nghiêm khắc từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu.
 • Trường hợp vi phạm nhân sự, nhóm tuổi sẽ bị huỷ bỏ kết quả và xử lý kỷ luật những ai có liên quan.

   c) Khiếu nại :

 • Trưởng đoàn, HLV có quyền khiếu nại với BTC ( bằng văn bản) khi thấy có hiện tượng vi phạm điều lệ giải, luật thi đấu , nhân sự, nhóm tuổi.
 • Các khiếu nại chỉ được chấp nhận khi có đủ chứng cứ, nộp cho BTC trước, trong và sau trận đấu 30 phút, nếu sau đó không có giá trị.

 Điều 10:

 • Trong điều kiện đặc biệt, Ban tổ chức có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ. Ban tổ chức sẽ ra thông báo khi có những quy định mới liên quan đến giải đấu và Điều lệ giải.
 • Các VĐV chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 2 nội dung ( đơn và đôi )

   TM THƯỜNG VỤ CĐGD HOÀN KIẾM

  Văn Hữu Hợp            

   TRƯỞNG PHÒNG

CHỦ TỊCH

Dương Thị Thanh Huyền