Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

DANH SÁCH HỌC SINH CLB  MÔN ANH - LỚP 7

TT

Họ và tên

Lớp

Ngày sinh

Giới tính

Ghi chú

1

Ng. Tuệ Minh

 

12/04/99

Nữ

 

2

Lai Bảo Châu

 

20/07/99

Nữ

 

3

Đỗ Lan Chi

 

28/07/99

Nữ

 

4

Đỗ Mỹ Linh

 

05/01/99

Nữ

 

4

V­ơng Hà Ph­ơng

 

26/02/99

Nữ

 

6

Ng. Thảo My

 

04/08/99

 

7

Ng. Tuấn Minh

 

18/03/99

Nam

 

8

L­ơng Tuệ Anh

 

23/12/99

Nữ

 

9

Ng. Sơn Hải

 

16/06/99

Nam

 

10

Lê Yến Chi

 

18/10/99

Nữ

 

11

Ng. Tuấn Anh

 

09/05/99

Nam

 

12

Trần Hà Linh

 

31/12/99

Nữ

 

13

Trần Mỹ Hạnh

 

02/08/99

Nữ

 

14

Trần Đức Linh

 

18/09/99

Nam

 

15

Ng. Lê Hạnh Nhi

 

28/09/99

Nữ

 

16

Ng. Hiền My

 

13/05/99

Nữ

 

17

Lê Tuấn C­ờng

 

21/09/99

Nam

 

18

Lê Minh Ngọc

 

22/11/99

Nữ

 

19

L­ Uyển Nghi

 

11/07/99

Nữ

 

21

Ng. Hải Long

 

25/03/99

Nam

 

22

Đào Minh Ph­ơng

 

20/08/99

Nữ

 

20

Ng. Ngọc Mỹ Vy

 

05/09/99

Nữ

 

24

Hoàng Bảo Long

 

17/10/99

Nam

 

25

Phan Đăng Khải

 

26/02/99

Nam

 

26

Lê Thị Ph­ơng Linh

 

13/02/99

Nữ

 

27

Đào Tuệ Mẫn

 

09/04/99

Nữ

 

23

Ng. Mai Linh

 

17/08/99

Nữ

 

28

Ng. Quỳnh Trang

 

23/06/99

Nữ

 

31

Ph. Thuỳ D­ơng

 

20/07/99

Nữ

 

32

Ng. Đào Nguyệt Linh

 

10/08/99

Nữ

 

33

Ng. Đức Mạnh

 

21/07/99

Nam

 

34

Đặng Diệu Anh

 

21/06/99

Nữ

 

35

Trần Hoàng Minh

 

15/01/99

Nam

 

29

Ng. Ph­ơng Anh Việt

 

29/12/99

Nam

 

30

Ph. Long Vũ

 

08/08/99

Nam

 

36

Ng. Ngọc Trâm

 

18/08/99

Nữ

 

37

Thái Vĩnh Hảo

 

14/11/99

Nữ

 

38

Hà Trí Hải

 

26/04/99

Nam

 

39

Ng. Lê Hà Linh

 

31/12/99

Nữ

 

40

Trần Hà Ph­ơng

 

17/06/99

Nữ

 

41

Ng. Ngọc Mai

 

14/07/99

Nữ

 

42

Trần Lê Ngọc Trâm

 

28/12/99

Nữ

 

43

Đào Việt  Phong

 

24/10/99

Nam

 

44

Lê Mạnh Hư­ng

 

16/05/99

nam