Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Giới thiệu chương trình đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Cô tổng phụ trách, GVCN và Đại diện BPH

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐỌC BÁO CÁO

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2010 - 2011

THẤY GIÁO CHỦ NHIỆM PHÁT BIỂU Ý KIẾN

ĐẠI DIỆN BPH PHÁT BIỂU Ý KIẾN

BỎ PHIẾU BẦU BCH MỚI

BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI