Tin mới:

Camera

view counter
view counter
Bài giảng điện tử
view counter
view counter
view counter

Tại chi đội Lê Văn Tám - 8A3.

Đại hội đã diễn ra thành công theo đúng điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Với sự có mặt của cô Tổng phụ trách Nguyễn Hồng Nga, thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Khánh Hoa và đại diện Ban Phụ huynh, 100% đội viên của chi đội đã phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và nhất trí cao. Đại hội đã lựa chọn được những đội viên ưu tú nhất để lãnh Tiết 1 ngày thứ hai (20/9/2010), đại biểu các chi đội nô nức dự Đại hội chi đội mẫu đạo các hoạt động của chi đội cũng như tham gia các hoạt động của Liên đội.  

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI

CÔ TỔNG PHỤ TRÁCH, GVCN VÀ ĐẠI DIỆN BPH

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐỌC BÁO CÁO

 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2009 - 2010

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐỘI NĂM HỌC 2010 - 2011

THẤY GIÁO CHỦ NHIỆM PHÁT BIỂU Ý KIẾN

ĐẠI DIỆN BPH PHÁT BIỂU Ý KIẾN

BỎ PHIẾU BẦU BCH MỚI

BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

 

Thông báo

Sự kiện nổi bật

Bài hát truyền thống

view counter
view counter
view counter
view counter
view counter
view counter