Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

 Ban giám hiệu nhà trường:

 

Năm học 1983 - 1984 đến năm học 1985 - 1986

Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ: Cô Hoàng Minh Châu

Hiệu phó: Cô  Vũ Kim Điệp, thầy Đinh Quang Mạnh

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1986 - 1987

Hiệu trưởng: Cô Hoàng Minh Châu

Hiệu phó kiêm bí thư chi bộ: Cô Vũ Kim Điệp

Hiệu phó: Thầy Đinh Quang Mạnh, cô Lê Ngọc Điềm

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1988 - 1989

Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó:  Cô Lê Ngọc Điềm, cô Đỗ Kim Phượng

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Các năm học 1989 - 1990 - 1991

Hiệu trưởng:  Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó:  Cô Lê Ngọc Điềm, cô Phùng Kim Phụng

Chủ tịch công đoàn kiêm Bí thư chi bộ:  Cô Trần Bích Vân

Các năm học 1991 - 1992 - 1993

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1993 - 1994

Hiệu trưởng:  Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Năm học 1994 - 1995

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Trinh Liên

Năm học 1995 - 1996

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô  Ngô Thị Thu Thuỷ, cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Trinh Liên

Các năm học 1997 - 1998 - 1999

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Phùng Kim Phụng, cô Ngô Thu Thủy

Chủ tịch công đoàn: Cô Mai Khánh Ngọc

Năm học 1999 - 2000

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Ngô Thu Thủy, thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2000 - 2001

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà

Bí thư chi bộ:  Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn:Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Các năm học 2001 - 2003

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà, cô Nguyễn Thị Mai Anh

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2004 - 2005

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Hoà, Cô Nguyễn Thị Mai Anh, Thầy Nguyễn Kim Dũng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2005 - 2006

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Lý Thị Lương, cô Nguyễn Thị Mai Anh, thầy Nguyễn Kim Dũng

Bí thư chi bộ: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2007 - 2008

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Lý Thị Lương, cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ:Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2008 - 2012

 Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Từ năm học   2012 - 2013 

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc

Từ năm học 2013 - 2014 

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc

Đội ngũ lãnh đạo qua các năm:

Từ năm học 2014 - 2015                                                              

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương                                    

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc                                                                                                     

Từ năm học 2015 - 2016

Hiệu trưởng: Cô Phạm Thu Hà

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Hoàng Thanh Huyền, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Phạm Thu Hà

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc                                                                                                    

 Từ năm học 2016 - 2017

Hiệu trưởng: Cô Phạm Thu Hà

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Hoàng Thanh Huyền, cô Nguyễn Cẩm Thanh, thầy Vũ Tiến Thịnh

Bí thư chi bộ: Cô Phạm Thu Hà

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc 

 Từ năm học 2017 - 2018

Hiệu trưởng: Cô Phạm Thu Hà

Hiệu phó: Thầy Vũ Tiến Thịnh, cô Hoàng Thanh Huyền, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Phạm Thu Hà

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc