Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN | Địa chỉ: 27-29 Hàm Long - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Điện thoại : (84.4) 3943 0089 | Fax: (84.4) 3943 0089 | Email:c2ngosilien-hk@hanoiedu.vn

Ban giám hiệu nhà trường:

Hiệu trưởng: Nhà giáo Phạm Thu Hà
 

Phó hiệu trưởng

Nhà giáo Nguyễn Mai Anh

Phó hiệu trưởng

           Nhà giáo Hoàng Thanh Huyền                     

Phó hiệu trưởng

Nhà giáo Nguyễn Cẩm Thanh

Đội ngũ lãnh đạo qua các năm:

Năm học 1983 - 1984 đến năm học 1985 - 1986

Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ: Cô Hoàng Minh Châu

Hiệu phó: Cô  Vũ Kim Điệp, thầy Đinh Quang Mạnh

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1986 - 1987

Hiệu trưởng: Cô Hoàng Minh Châu

Hiệu phó kiêm bí thư chi bộ: Cô Vũ Kim Điệp

Hiệu phó: Thầy Đinh Quang Mạnh, cô Lê Ngọc Điềm

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1988 - 1989

Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó:  Cô Lê Ngọc Điềm, cô Đỗ Kim Phượng

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Các năm học 1989 - 1990 - 1991

Hiệu trưởng:  Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó:  Cô Lê Ngọc Điềm, cô Phùng Kim Phụng

Chủ tịch công đoàn kiêm Bí thư chi bộ:  Cô Trần Bích Vân

Các năm học 1991 - 1992 - 1993

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Trần Bích Vân

Năm học 1993 - 1994

Hiệu trưởng:  Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Năm học 1994 - 1995

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Lê Ngọc Điềm,  cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Trinh Liên

Năm học 1995 - 1996

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô  Ngô Thị Thu Thuỷ, cô Phùng Kim Phụng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hòa  

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Trinh Liên

Các năm học 1997 - 1998 - 1999

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Phùng Kim Phụng, cô Ngô Thu Thủy

Chủ tịch công đoàn: Cô Mai Khánh Ngọc

Năm học 1999 - 2000

Hiệu trưởng: Thầy Đinh Quang Mạnh

Hiệu phó: Cô Ngô Thu Thủy, thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2000 - 2001

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà

Bí thư chi bộ:  Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn:Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Các năm học 2001 - 2003

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Thầy Nguyễn Văn Thọ, cô Nguyễn Thị Hoà, cô Nguyễn Thị Mai Anh

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2004 - 2005

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Hoà, Cô Nguyễn Thị Mai Anh, Thầy Nguyễn Kim Dũng

Bí thư chi bộ: Cô Nguyễn Thị Hoà

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2005 - 2006

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Lý Thị Lương, cô Nguyễn Thị Mai Anh, thầy Nguyễn Kim Dũng

Bí thư chi bộ: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2007 - 2008

Hiệu trưởng: Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Hiệu phó: Cô Lý Thị Lương, cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ:Cô Ngô Thị Thu Thuỷ

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Năm học 2008 - 2012

 Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai

Từ năm học   2012 - 2013 

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc

Từ năm học 2013 - 2014 

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc

Từ năm học 2014 - 2015                                                              

Hiệu trưởng: Cô Lý Thị Lương                                    

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Phạm Thu Hà, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Lý Thị Lương

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc                                                                                                     

Từ năm học 2015 - 2016

Hiệu trưởng: Cô Phạm Thu Hà

Hiệu phó: Cô Nguyễn Thị Mai Anh, cô Hoàng Thanh Huyền, cô Nguyễn Cẩm Thanh

Bí thư chi bộ: Cô Phạm Thu Hà

Chủ tịch công đoàn: Cô Bùi Hồng Ngọc